Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-16

Delårsrapport april-juni 2021 - Midway Holding AB (publ)

Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 239 (134) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 26 (2) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 17 (-2) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 34 (16) Mkr.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,62 (-0,07) kr.
 • Under det andra kvartalet bidrog Vertemax med en omsättning på 48 Mkr samt med ett rörelseresultat på 8 Mkr, exklusive avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar.

Januari - juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 414 (291) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 35 (4) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 32 (-7) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 35 (61) Mkr.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,17 (-0,26) kr.
 • Den 2 mars 2021 förvärvade och tillträdde Midway 100 % av aktierna i Vertemax. Vertemax rapporteras i segment Safe Access Solutions och konsolideras i Midway från den 2 mars.
 • Under perioden 2 mars – 30 juni bidrog Vertemax med en omsättning på 63 Mkr samt med ett rörelseresultat på 11 Mkr, exklusive avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar.
Finansiellt sammandrag2021
Q2
2020
Q2
2021
Q1-Q2
2020
Q1-Q2
Nettoomsättning 239134414291
Bruttoresultat824113588
Rörelseresultat262354
Resultat före skatt 22-341-9
Nettoresultat17-232-7

Nettoomsättningstillväxt, %78,4-40,442,2-36,0
Bruttomarginal, %34,330,632,630,2
Rörelsemarginal, %10,91,58,51,4
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr0,62-0,071,17-0,26
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr1,240,591,282,23
Nettoskuld, Mkr1447814478
Soliditet, %51635163

För mer information, kontakta


Sverker Lindberg, VD
Mail: sverker.lindberg@midwayholding.se
Tel: 040-30 12 10

Rikard Fransson, CFO
Mail: rikard.fransson@midwayholding.se
Tel: 040-30 12 10

Om Midway Holding AB


Midway Holding AB är en industriell koncern som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag. Det största innehavet är HAKI som erbjuder ställningssystem och service för komplexa projekt inom industri, energi, infrastruktur och bygg. Midwaykoncernen omsatte 2020 cirka 600 miljoner kronor och Midways aktie handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.

Denna information är sådan information som Midway Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-07-16 12:00 CEST.

Bifogade filer


Delårsrapport April Juni 2021 Midway Holding AB (publ)

Författare MFN