Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-27

Delårsrapport tredje kvartalet 2022

Tredje kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättning ökar med 2,3% till 59,0 (57,6) MSEK.
 • Organisk tillväxt var -12,6% (9,6%)
 • Bruttomarginalen uppgick till 40,3% (40,3%)
 • Kostnader för VD-byte under Q3 har tagits i sin helhet på 1,3 MSEK
 • EBITDA exkl noteringskostnader uppgick till 3,7 (7,5) MSEK motsvarande en EBITDA-marginal på 6,2% (13,0%)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,18 SEK

Perioden 1 Jan – 30 september

 • Nettoomsättning ökar med 10,3% till 168,6 (152,9) MSEK.
 • Organisk tillväxt var -6,8% (18,6%)
 • Bruttomarginalen uppgick till 40,1% (40,1%)
 • Kostnader för VD-byte under Q3 har tagits i sin helhet på 1,3 MSEK
 • EBITDA exkl noteringskostnader uppgick till 8,9 (18,2) MSEK motsvarande en EBITDA-marginal på 5,3% (11,9%)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,34 SEK

VD kommenterar kvartalet

Innan vi går in på det tredje kvartalet så vill jag ta tillfället i akt att säga att det är en stor ära att ta över VD-posten på Söder Sportfiske. Jag gör det dock inte själv, utan bildar en ny stark ledartrio tillsammans med bolagets två grundare Nicklas Jonsson och Henrik Sandahl. Vi har olika styrkor och kompletterar varandra väl, där ett entreprenöriellt driv är det som förenar oss. Förutsättningarna att lyckas med våra ambitioner har aldrig varit bättre.

Vår gemensamma målsättning är att växa snabbt organiskt med en god lönsamhet. Just lönsamheten är central för oss, där både ledning och styrelse delar synsätt och målbild. Sedan jag tillträdde för ett par veckor sedan har vi således initierat en översyn av hela vår kostnadsstruktur, ned till minsta avtal, och börjar nu exekvera utifrån detta för att sätta en ny plattform för verksamheten.

En viktig uppgift framåt blir att föra min tidigare verksamhet Fishline, som är starkt fokuserat på flugfiske, och Söder Sportfiske närmare varandra. För att få ut maximalt från samgåendet behöver vi integreras både kulturellt och operationellt.

Tredje kvartalet kännetecknades av en utökad motvind på marknaden, där vår organiska tillväxt summeras till -12,6%, detta trots en fortsatt tillväxt i vår utlandsaffär. När den svenska e-handelsmarknaden vänder i allmänhet, och fiske/outdoor i synnerhet, återstår att se. Vårt viktigaste uppdrag blir att stå redo när så sker, och tills dess stärka våra positioner när andra har det tufft. Det innebär att vi fortsätter utveckla vårt kunderbjudande och vår tillgänglighet gentemot kund. Exempel på detta är en ny livechatt för att erbjuda en kundservice i samma klass som vår fysiska butik, fast på nätet, samt allt smartare kopplingar mellan produkter i vår e-handel.

Efter kvartalets utgång meddelade vi att vi lanserar lokalt i både Finland och Nederländerna. Detta är en noga uttänkt strategi som bygger på att kostnadseffektivt plocka lågt hängande frukter, samtidigt som vi analyserar köpbeteende och position på varje marknad. Att den organiska tillväxten i utlandet mattas av till 28,6% detta kvartal handlar delvis om en svag marknad, men också på att vår klart största utlandsmarknad Tyskland har nått en sådan platå med god lönsamhet och respektabel försäljning, där vi kan nu utvärdera nästa steg. Ett annat fokusområde är våra egna produkter, där vi har mer på gång än någonsin tidigare. Leveransstörningar och valutamotvind har dock skapat kortsiktiga utmaningar, framförallt i början av året, vilket innebär att 2022 ser ut att bli lite av ett mellanår för vår försäljning av egna produkter, men bakom kulisserna har det alltså hänt en hel del.

I mer framåtblickande termer ser vi potential mer eller mindre överallt i vår verksamhet. Vårt huvudfokus kortsiktigt är kostnadskontroll, men
parallellt med detta gör vi väl avvägda satsningar kopplat till vår utlandsaffär och vårt egna produktsortiment. Allt detta samtidigt som vi inväntar att vår svenska tillväxtmotor ska starta igen. För att nå dit vi vill behövs en stor dos hårt arbete och en liten dos tålamod.

Jonas Franzén, tf VD

Kontakter


Jonas Franzén, tf VD, jonas.franzen@sportfiskeprylar.se, +46(0)70 7128544
Erik Nordén, CFO, erik.norden@sportfiskeprylar.se, +46(0)70 7143616

Söder Sportfiskes Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Om oss


Söder Sportfiske, organisationsnummer 556656-9447, är ett ledande sportfiskeföretag i Norden med en stark etablerad omnikanalplattform med e-handel via domänerna Sportfiskeprylar.se, Sportfishtackle.com, Sportfishtackle.de, Sportfishtackle.fi, Sportfishtackle.nl och Fishline.se och fysisk handel via butikerna Söder Sportfiske och Fishline. Verksamheterna erbjuder ett brett och genomtänkt sortiment för det moderna sportfisket och erbjuder kunder konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser. Koncernen äger och saluför produkter under de egna varumärkena Söder Tackle, Söder Sportfiske, Eastfield Lures, VATN och Fishline. Söder Sportfiskes aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SODER. Mer information finns på www.sodersportfiske.se.

Denna information är sådan information som Söder Sportfiske är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-10-27 07:30 CEST.

Bifogade filer


Söder Sportfiske Q3 Kvartalsrapport

Författare MFN