Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-26

Desenio Group AB (publ) – kvartalsrapport januari – september 2022

Rörelseresultatet i kvartalet ökade till 19,1 MSEK trots en lägre nettomsättningen om 212,3 MSEK. Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 40,5 MSEK i kvartalet.

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen minskade med 11,3 % till 212,3 (239,5) MSEK.
 • Bruttomarginalen för perioden var 83,8 % (82,8 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 19,1 (17,4) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,0 % (7,3 %).
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster (justerad EBITA) uppgick till 28,1 (29,2) MSEK, vilket motsvarar en marginal på 13,3 % (12,2 %).
 • Resultat före skatt uppgick till 0 (-0,4) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40,5 (21,5) MSEK.
 • Resultat per aktie var 0,01 SEK (0,00) före utspädning och 0,01 SEK (0,00) efter utspädning.

JANUARI-SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen minskade med 24,8 % till 682,8 (907,8) MSEK.
 • Bruttomarginalen för perioden var 83,4 % (82,1 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 16,1 (104,1) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,4 % (11,5 %).
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster (justerad EBITA) uppgick till 56,3 (152,6) MSEK, vilket motsvarar en marginal på 8,2 % (16,8 %).
 • Resultat före skatt uppgick till -37,0 (53,2) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,1 (-17,5) MSEK.
 • Resultat per aktie var -0,21 SEK (0,30) före utspädning och -0,21 SEK (0,28) efter utspädning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

 • Logisticentret för verksamheten i Nordamerika öppnade sista veckan i september.

Webcast
En webcast – på engelska – kommer att hållas kl 09.00 CEST, där Fredrik Palm, VD, och Kristian Lustin, Ekonomi- och finanschef, presenterar kvartalsrapporten. En länk till webcasten återfinns nedan:
Webcast: https://ir.financialhearings.com/desenio-group-q3-2022

Finansiella rapporter
Delårsrapporter finns tillgängliga på hemsidan: www.deseniogroup.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Fredrik Palm, VD, fredrik.palm@deseniogroup.com, +46 70 080 76 37
Kristian Lustin, Ekonomi- och finanschef, kristian.lustin@deseniogroup.com, +46 76 887 24 63
Johan Hähnel, Head of IR, johan.hahnel@deseniogroup.com, +46 706 05 63 34

Denna information är sådan information som Desenio Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-10-26 07:00 CEST.

Certified Adviser


FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se.

Om Desenio Group


Desenio Group är det ledande e-handelsföretaget inom prisvärd väggkonst i Europa, med en växande närvaro i Nordamerika. Vi erbjuder våra kunder ett unikt och kurerat sortiment av cirka 9 000 motiv samt ramar och tillbehör i 35 länder via 44 lokala websidor och expanderar löpande till nya marknader.

Desenio Group är väl positionerat för att bygga vidare på vår dynamiska tillväxtmodell, inklusive vår egenutvecklade tekniska plattform, industrialiserade kreativa processer och effektiva digitala kundförvärvsstrategier.

Vi har huvudkontor i Stockholm och logistikcenter i Sverige, Tjeckien och USA. Desenio Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market, med tickern "DSNO".

Bifogade filer


Desenio Group Kvartalsrapport Januari September 2022

Författare MFN