Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

DESENIO: SKROTAR FINANSIELLA MÅL FÖR HELÅR 2021

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Desenio, som säljer väggkonst på nätet, har som en konsekvens av det svårförutsägbara kundbeteendet som präglat marknaden under hösten beslutat att ta bort sina finansiella mål gällande helåret 2021.

"Men vi är fast beslutna att leverera i linje med förväntningarna för det fjärde kvartalet 2021", skriver vd Fredrik Palm i delårsrapporten.

Efter ett andra kvartal som inte nådde upp till bolagets förväntningar såg Desenio en positiv tillväxttrend i början av det tredje kvartalet. Återhämtningen avstannade dock mot slutet av augusti och har inte återvänt under den resterande delen av kvartalet.

"I vår rapport för andra kvartalet nämnde vi att det var svårt att förutsäga utvecklingen av lättnader av covid-19-restriktionerna, men gjorde bedömningen att vi skulle se en återgång till mer normalt konsumentbeteende under tredje kvartalet. Detta har inte uppfyllts", skriver vd.

Bolaget tror att huvudorsaken till att återhämtningen avstannat är att covid-restriktionerna lyfts, helt eller delvis, på flera av Desenios marknader.

"Vår målgrupp har under sensommaren och hösten fokuserat mer på umgänge än på heminredning. Förutsägbarheten av konsumtionsmönstren på kort sikt är därför fortfarande svårbedömd", skriver Fredrik Palm.
Författare Direkt-SE