Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-28

DevPort presenterar idag på Stora Aktiedagen

Pressmeddelande den 28 november 2022, kl. 09:00 CET

Under Aktiespararnas Stora Aktiedag i Stockholm så presenterar DevPort AB (publ) ("DevPort" eller "Bolaget") bland annat hur man ser på marknadsläget och tredje kvartalets siffror för Bolaget.

Idag måndag den 28 november kl. 12:00 medverkar DevPort på Aktiespararnas evenemang Stora Aktiedagen. DevPorts VD, Nils Malmros, kommer att presentera DevPort och svara på dina frågor om bolaget.

Bolaget inbjuder dig som journalist, analytiker och aktieägare att ta del av presentationen live på webben, via www.aktiespararna.se/tv/live. Evenemanget är öppet för alla och kräver inget medlemskap hos Aktiespararna. Ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt.

Passa på att ställa dina frågor till DevPorts VD, genom att skicka ett sms till 079-347 98 45 eller maila till event@aktiespararna.se.Dina frågor kommer att förmedlas av Aktiespararnas moderator i samband med frågestunden efter presentationen. Du kan skicka in dina frågor redan nu eller i samband med presentationen.

För ytterligare information

Nils Malmros, CEO DevPort AB, tfn: 0736 - 208700 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2022 kl. 09:00 CET.

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter fler än 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

För mer information, besök www.devport.se.

Författare Cision