Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-11

DexTech: DexTech Medical AB, Kommuniké från årsstämma

Igår, den 10 oktober 2018, hölls årsstämma i DexTech Medical AB. Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat, samt att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017/2018.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och
verkställande direktör.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat
fem ledamöter och att inga suppleanter väljs.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att styrelsearvode ej skall utgå samt att arvode
till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att omvälja Svante Wadman, Anders Holmberg, Sten
Nilsson, Per-Olof Asplund och Rolf Eriksson. Vid efterföljande
konstituerande styrelsemöte omvaldes Svante Wadman till styrelsens
ordförande. Bolagets revisor KPMG med Björn Flink som huvudansvarig
revisor valdes vid årsstämman 2015 för perioden intill slutet av den
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter föregående
räkenskapsår.

För ytterligare information

Gösta Lundgren - Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 oktober 2018.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin
teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas
av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av
kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En
framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där
resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt
tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att
senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive
läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock
Market.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dextech/r/dextech-medical-ab--kommunike-fran-a...
http://mb.cision.com/Main/11652/2641901/924783.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.