Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-01

DexTech: DexTech tillförs cirka 10 MSEK genom kraftigt övertecknad företrädesemission

Den 26 juni 2019 avslutades teckningstiden i DexTech Medical AB:s
("DexTech") företrädesemission, som genomfördes dels för att skapa en
god finansiell ställning för bolaget inför licensförhandlingar
avseende huvudkandidaten OsteoDex och dels för att trygga bolagets
fortsatta forsknings- och utvecklingsarbete. Företrädesemissionen
tecknades till cirka 318 procent av befintliga aktieägare och
allmänheten. DexTech tillförs därmed cirka 10 MSEK före
emissionskostnader. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag,
den 1 juli 2019.

VD Anders R Holmberg kommenterar

"Jag vill tacka alla - både nya och gamla ägare - som har valt att
visa förtroende för DexTech genom att delta i företrädesemissionen.
Intresset för bolaget och våra projekt har varit stort vilket
naturligtvis är mycket glädjande. Tack vare kapitalet som DexTech nu
tillförs står vi nu finansiellt starka inför licensförhandlingarna
och det fortsatta forsknings- och utvecklingsarbetet. Kombinationen
av en stark finansiell ställning, de fina resultat som vi hittills
har uppnått och det stora förtroendet som våra ägare har visat gör
att jag har mycket goda förhoppningar om framtiden."

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen av aktier tecknades till cirka 32 035 860 MSEK
(inklusive teckningsåtagande om cirka 5,3 MSEK), motsvarande en
teckningsgrad om cirka 318 procent. Med anledning av överteckningen
har den vederlagsfria garantiteckningen om cirka 4,8 MSEK från Trois
W Aktiebolag ej aktiverats. Totalt nyemitteras 167 645 aktier.
DexTech tillförs därmed cirka 10 MSEK före emissionskostnader om
cirka 0,8 MSEK. Totalt cirka 99,3 procent av emissionsvolymen
tilldelas tecknare med företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan
företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade
att skickas ut idag, den 1 juli 2019.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer
antalet aktier i DexTech att uppgå till 14 920 478 stycken och
aktiekapitalet att uppgå till 671 421,51 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight
Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat
företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av
juli 2019.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut
till DexTech i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate
Law agerar legal rådgivare.

För mer information om aktuell företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 - 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

För ytterligare information

Gösta Lundgren - CFO & Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 juli 2019.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin
teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas
av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av
kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En
framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där
resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt
effekt samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga
läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas
II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical
AB är noterat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dextech/r/dextech-tillfors-cirka-10-msek-geno...
https://mb.cision.com/Main/11652/2854065/1071456.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.