Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-14

DexTech: Lovande uppföljningsresultat från DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

Bolagets fas IIb-studie för behandling av avancerad prostatacancer,
kastrations-resistent metastaserande prostatacancer (mCRPC), kan
redovisa lovande uppföljningsresultat per den 14:e oktober.
Patienterna följs under 24 månader efter avslutad
OsteoDex-behandling. End point är information om patienten lever
eller har avlidit (dead/alive). De sista patienterna redovisas i juni
2020. Resultaten per den 14:e oktober visar följande: patienter som
vid avslutad behandling hade stabil sjukdom (oförändrad) avseende
skelettmetastaseringen lever 58%, patienter som avbrutit behandlingen
eller avslutat behandlingen med progressiv sjukdom (fortskridande
sjukdomsutveckling) lever 48%, och patienter som vid avslutad
behandlingen hade objektiv regress av skelettmetastaser (minskning av
befintliga skelettmetastaser) lever 86%. Resultaten indikerar
förlängd överlevnad efter OsteoDex-behandling.

Den fullständiga kliniska studierapporten (CSR) från fas IIb-studien
för OsteoDex blev klar i december 2018 och den sista patienten blev
färdigbehandlad i juni 2018. Studien som bedrivits i Sverige,
Finland, Estland och Lettland omfattade 55 väldefinierade patienter
med kastrationsresistent prostatacancer med skelettmetastaser
(mCRPC).

De erhållna resultaten visar att OsteoDex fungerar som bromsmedicin
för metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.
OsteoDex-behandlingen bromsade sjukdomsförloppet i skelettet hos
majoriteten av patienterna som genomgått hela behandlingen (5
månader) och studien bekräftade också en hög tolererbarhet hos
patienterna för OsteoDex utan allvarliga biverkningar.

"- Resultaten är en tydlig indikation på att OsteoDex behandlingen
påverkar överlevnaden positivt som ju är själva avsikten med
behandlingen och är utan tvekan ett starkt argument vid våra
förhandlingar med intressenter, säger vd Anders R Holmberg."

För ytterligare information

Gösta Lundgren - CFO & Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 oktober 2019.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin
teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas
av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av
kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En
framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där
resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt
behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel.
DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie
utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är
noterat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dextech/r/lovande-uppfoljningsresultat-fran-d...
https://mb.cision.com/Main/11652/2932040/1123181.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.