Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-27

Diamyd Medical AB: Resultat från klinisk studie med Diamyd[®] i barn med hög risk för typ 1-diabetes

Resultat från den prövarinitierade preventionsstudien DiAPREV-IT 2,
där 26 friska barn med hög risk för typ 1-diabetes har behandlats med
två subkutana injektioner av Diamyd[®] eller placebo, visade att
under loppet av två år insjuknade en individ i Diamyd[®]-armen och
två individer i placeboarmen. Inga säkerhetsproblem påvisades och
säkerhetsprofilen var jämförbar mellan den aktiva armen och
placeboarmen.

Studien, ledd av docent Helena Elding Larsson, Lunds universitet,
utformades ursprungligen för att följa 80 barn under fem år. Under
2017, efter otillräckliga resultat från pilotstudien DiAPREV-IT 1,
beslutades att DiAPREV-IT 2-studien skulle förkortas och istället
följa 26 barn i två år. Under loppet av två år insjuknade en individ
i Diamyd[®]-armen och två individer i placeboarmen. De två
individerna i placeboarmen diagnostiserades närmare studiestart
jämfört med individen som diagnostiserades i Diamyd[®]-armen. I en
grupp med 26 barn med risk för typ 1-diabetes kan förväntas att färre
än fem insjuknar i sjukdomen under loppet av två år, vilket innebär
att det inte går att dra några slutsatser om behandlingens effekt.
Inga säkerhetsproblem påvisades och säkerhetsprofilen var jämförbar
mellan den aktiva armen och placeboarmen. Mekanistiska studier kommer
att genomföras, och data från både DiAPREV-IT 1 och DiAPREV-IT 2
kommer att utvärderas i en kombinerad analys.

-Säkerheten är oerhört viktig vid behandling av friska barn och de
data vi nu har belyser än en gång värdet av att utvärdera
antigenspecifika immunterapier som Diamyd[®] för att fördröja eller
förhindra diagnosen typ 1-diabetes, säger Ulf Hannelius, vd för
Diamyd Medical. Datamängden kommer att stödja utformningen av större
preventionsstudier där vi kommer att kunna ta i beaktande all samlad
kunskap kring Diamyd[®], inklusive inriktning på genetiskt
definierade undergrupper och användning av ultraljudsstyrda
intralymfatiska injektioner för att ytterligare öka effekten av
Diamyd[®].

Om DiAPREV-IT 2
En placebokontrollerad preventionsstudie ledd av docent Helena Elding
Larsson, Lunds universitet, där Diamyd[®] med tillskott av oralt
D-vitamin, administrerats subkutant till 26 barn med hög risk att
utveckla typ 1-diabetes, det vill säga de har konstaterats ha en
pågående autoimmun process, men ännu inte fått några kliniska symtom
på sjukdomen. Syftet med studien har varit att utvärdera om Diamyd[®]
kan fördröja eller förhindra att deltagarna insjuknar i typ
1-diabetes under en tvåårig uppföljningsperiod samt att utvärdera det
immunologiska svaret på behandlingen.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel mot typ 1-diabetes.
Diabetesvaccinet Diamyd[®] är en antigenspecifik immunoterapi för
bevarande av kroppens insulinproduktion. Diamyd[®] har visat på god
säkerhet i studier med fler än 1 000 patienter samt signifikant
effekt i vissa prespecificerade subgrupper. Resultat från Bolagets
europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet
administreras direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med
nydiagnostiserad typ 1-diabetes, förväntas kunna presenteras under
det tredje kvartalet 2020. En ny anläggning för vaccintillverkning
inrättas nu i Umeå, med första prioritering att ta emot
processteknologin för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva
ingrediensen i det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd[®]. Diamyd
Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet
Remygen[®] för att återskapa kroppens insulinproduktion. En
prövarinitierad Remygen[®]-studie med patienter som haft typ
1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala Akademiska Sjukhus.
Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell
Pharma AB samt har ägarandelar i det medicintekniska bolaget
Companion Medical, Inc., San Diego, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market
under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified
Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26,
Fax: +46 8 661 63 68

E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242-3797 Hemsida:
https://www.diamyd.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 maj 2020 kl. 12:00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/diamyd-medical-ab/r/resultat-fran-klinisk-stu...
https://mb.cision.com/Main/6746/3121134/1254407.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.