Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-18

Diamyd Medical: Större aktieägare når överenskommelse

(SIX) Aktieägare i bioteknikföretaget Diamyd Medical som
representerar en majoritet av rösterna i bolaget har kommit
överens om att skifta ut överskottet i moderbolagets kassa till
aktieägarna samt att stämpla om alla aktier till B-aktier med
lika rösträtt. De har också enats om att aktierna i
dotterbolaget Diamyd Therapeutics delas ut till aktieägarna samt
att samma bolag kapitaliseras med 50 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande på måndagen.

Diamyd Therapeutics ska ha A-aktier och B-aktier på samma
sätt som Diamyd Medical har i dag. Anders Essen-Möller kommer
att föreslås till styrelseordförande. Avsikten är att bolaget
ska börsnoteras.

Kvar i Diamyd Medical blir resterande kassa om drygt 300
miljoner kronor, samt innehaven i Protein Sciences Corporation
och Mercodia. Huvuddelen av kassan i Diamyd Medical föreslås att
så snart som möjligt skiftas ut till aktieägarna.

Detta är resultatet av den samförståndslösning som i dag
slutits mellan aktieägaren tillika styrelseordförande Anders
Essen-Möller och ett aktieägarkollektiv, skriver bolaget. Samma
aktieägarkollektiv hade begärt den extra bolagsstämma som
kallats till den 13 mars 2013 för att behandla en föreslagen
likvidation av Diamyd Medical. I och med dagens överenskommelse
kommer extrastämman att ställas in.

Parterna kommer att samarbeta för att så snabbt som möjligt
hitta nya ledamöter till styrelsen i Diamyd Medical. Anders
Essen-Möller kommer att bli en av de föreslagna ledamöterna.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare direkt.