Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-02

Dicot AB (publ): BioStock: Dicot meddelar resultat från studie av folkmedicin på Madagaskar

Under våren har emissionsaktuella Dicot, vars prekliniska kandidat
Libiguin utvecklas mot sexuell dysfunktion, genomfört en studie på
Madagaskar gällande den folkmedicinska användningen av naturmedel mot
dessa tillstånd. Libiguin har sitt ursprung ur dessa naturmedel och
syftet med studien var att öka kunskapen om hur den lokala
befolkningen använder dessa, samt vilka effekter de har. BioStock
fick chansen att ställa några frågor till bolagets vd Göran Beijer om
studien och dess betydelse för Dicots läkemedelsutveckling.

Läs hela intervjun med Göran Beijer på biostock.se:

https://www.biostock.se/2020/06/dicot-meddelar-resultat-fran-studie-av-f...

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation &
Capital. https://www.biostock.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dicot-ab--publ-/r/biostock-dicot-meddelar-res...

Författare Cision News