Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Dicot AB (publ): Dicot AB delårsrapport januari - mars 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 15 maj 2020. Dicot ABs (publ) delårsrapport
för januari - mars 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida
www.dicot.se.

Finansiell information januari - mars 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 565 KSEK (-3
899).

· Resultat per aktie uppgick till -0,40 (-0,50) SEK
VD kommenterar

Under årets inledande kvartal kan jag med glädje rapportera att vi
startat en studie med Pelvipharm i Frankrike där vi kommer att
studera effekten på erektion i en djurmodell. Detta som ett av flera
steg för att få kunskap om vår produktkandidat Libiguins® effekt och
framtida användningsområde. Resultaten förväntas under sommaren 2020
och kommer att hjälpa oss bättre förstå hur vi ska använda Libiguin®
i kommande studier samt att identifiera verkningsmekanismen.
Pelvipharm är specialiserade på studier relevanta för sexuella
dysfunktioner och har arbetat med samtliga av de läkemedelsbolag som
idag har de marknadsledande preparaten för behandling av
erektionssvikt.

En viktig del i vårt arbete är att producera läkemedelssubstans för
kommande studier från råvara som vi skördar i den afrikanska naturen.
Under årets första månader har vi genomfört en stor extraktion av 800
kg råvara tillsammans med Ardena i Södertälje. Extraktet ska därefter
skeppas till Indien för slutsyntes till läkemedelssubstans. Den
pågående Corona pandemin har medfört att skeppningen har fördröjts av
det skälet att vår partner Anthem Bioscience i Indien varit
nedstängda. Vi har nyligen fått signaler om att det pågår aktiviteter
för att starta upp verksamheten inom närmaste veckorna. Med den
information vi har idag är den samlade bedömningen att de planerade
aktiviteterna i läkemedelsprojektet inte kommer att försenas mer än 6
månader.

Parallellt med produktionen pågår arbete med att säkerställa
råvaruförsörjning från Asien. Genom våra kontakter i Laos har vi
identifierat potentiellt andra källor för att försörja med råvara
från Asien. Analyser och utvärdering pågår men har också bromsats upp
något på grund av nedstängning och försvårande av transporter.

I slutet av kvartalet har en retrospektiv studie startats på
Madagaskar där vi tillsammans med lokala forskare och läkare kommer
att intervjua en större grupp män för att få ökad kunskap om vilka
växter som används för att behandla sviktande sexuella funktioner som
erektionssvikt. Vår läkemedelskandidat Libiguin® upptäcktes just från
studier av biologiskt aktiva komponenter i roten från Neobeguea
mahafalenis som växer på Madagaskar. Studien kommer att rapporteras
under andra kvartalet i år.

Jag är tillfreds med de framsteg vi gör under kvartalet även om vi mot
slutet har sett att vissa aktiviteter har bromsats upp av den
pågående pandemin. Min bedömning är att vi trots detta ska kunna
fortsätta våra utvecklingsaktiviteter utan större avvikelser i
arbetet att nå kliniska studier. Teamet i bolaget är starkt och det
finns en vilja och ambition att gemensamt med våra samarbetspartners
utveckla Libiguin® till nästa generations behandling av sexuella
dysfunktioner hos män. Tack till medarbetare, samarbetspartners och
våra investerare som fortsätter stötta oss på väg mot något stort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, CEO

Tel: +46 70-663 60 09

Email: goran.beijer@dicot.se

Jessica Roxhed, CFO

Tel: +46 70-394 94 98

Email: jessica.roxhed@dicot.se

Om Dicot ABDicots affärsidé är att utveckla läkemedelskandidaten
Libiguin®, som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner.
Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är
bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå
strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med
etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera
Libiguin® på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock
Market och har cirka 860 aktieägare. För mer information se
www.dicot.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dicot-ab--publ-/r/dicot-ab-delarsrapport-janu...
https://mb.cision.com/Main/17172/3112649/1248208.pdf
https://mb.cision.com/Public/17172/3112649/80b0c595c48cc993.pdf

Författare AktieTorget News