Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-10

Dicot AB (publ): Ny styrelseledamot förstärker Dicots styrelse

"Vi välkomnar Claes som ny ledamot i styrelsen. Han har en mycket relevant bakgrund som matchar Dicots behov." säger Dicots styrelseordförande Lars Jonsson.

Claes Post är styrelseledamot i fem life science-företag och har publicerat mer än 140 artiklar i kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter, samt varit mentor och handledare för läkarstudenter och doktorander. Han har en lång bakgrund inom läkemedelsbranschen, bland annat som VD för flera nystartade företag inom läkemedelsbranschen, varit engagerad i universitetsbaserad tekniköverföring, samt Investment Manager på Almi Invest AB. Under 1994-1997 var han Senior Vice President inom preklinisk och klinisk CNS läkemedelsforskning och utveckling, samt Vice President preklinisk och klinisk FoU inom CNS vid Pharmacia i Milano, Italien. Dessförinnan var han

Vice President inom preklinik på Astra Pain Control och Astra Draco under 1981-1994.

Han är docent i neurofarmakologi och anestesiologi vid Uppsala universitet och har varit adjungerad professor i neurofarmakologi vid flera svenska universitet, fram till nyligen vid Linköpings universitet.

"Jag ser fram emot att från styrelsen bidra till att Dicots projekt utvecklas till godkänt läkemedel. Sexuell dysfunktion är ett mycket vanligt kliniskt problem. Dicots läkemedelsprojekt har potential att bli ett väsentligt tillskott till patienter med dessa problem." säger Claes Post

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer CEO

Tel: +46 706 636009

Email: goran.beijer@dicot.se

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla läkemedelskandidaten Libiguin®, som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 860 aktieägare. För mer information se www.dicot.se

Författare Dicot AB (publ)