Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Dicot AB (publ): Resultat från studie rörande traditionella naturmedel vid behandling av sexuella dysfunktioner på Madaga...

Pressmeddelande: Uppsala, 28 maj 2020. Dicot AB (publ) informerar idag
om den rapport man erhållit från en retrospektiv studie rörande den
folkmedicinska användningen av traditionella naturmedel vid
behandling av sexuella dysfunktioner på Madagaskar.

[image]

Dicots kandidatsubstans Libiguin®, under utveckling som läkemedel vid
behandling av erektionssvikt och för tidig utlösning, upptäcktes
genom studier av biologiskt aktiva komponenter i roten från trädet
Neobeguea mahafalenis som växer lokalt på ett begränsat område på
sydvästra Madagaskar. Roten används av lokalbefolkningen för att
behandla sviktande sexuell förmåga speciellt hos äldre män.

Studien på Madagaskar genomfördes under april till maj 2020 genom
intervjuer av drygt 200 användare av en dryck som tillreds genom att
roten men även barken från trädet kokas eller lakas ur i vatten.
Intervjuer har även genomförts med läkare och hälsovårdsarbetare som
kommer i kontakt med användare av naturmedel inom regionen, samt med
så kallade "healers" vilka lokalt tillhandahåller växter för
behandlingar av sjukdomstillstånd. Studien genomfördes under ledning
av Dr. Solofoniaina Razafimahefa, forskare vid Institute Malgache De
Recherches Appliquées, Antananarivo, Madagaskar. Dr. Razafimahefa är
också verksam vid universitetet i Antananarivo.

En stor majoritet av de intervjuade var mycket nöjda med effekten av
drycken och inga av de framkomna resultaten indikerar att Libiguin®
skulle några ge allvarliga biverkningar. En del av de intervjuade har
regelbundet använt drycken under många år med positiva resultat utan
att ha märkt några negativa effekter. En stor del av männen tar
drycken upp till 7 dagar i rad och därefter gör de ett uppehåll innan
en ny kur intas. Detta är i likhet med den hypotes som Dicot tidigare
har antagit med användandet av Libiguin® som ett långvarigt verkande
medel.

Sammanfattningsvis stärker resultaten Dicots förhoppning att effekten
av Libiguin® är mer långvarig än existerande behandlingar, att inga
allvarliga biverkningar rapporterats och att detta då skulle erbjuda
marknaden för sexuell dysfunktion något helt nytt.

Studien på Madagaskar baseras på den subjektiva upplevelsen hos
användaren av drycken, men är ändå en viktig pusselbit som adderar
till den grund som Dicots fortsatta utvecklingsarbete bygger kring
läkemedelskandidaten Libiguin®, som läkemedel vid behandling av
erektionssvikt och för tidig utlösning. Det vi rapporterar här är
våra första resultat men studien innehåller andra intressanta
iakttagelser som vi fortsätter att analysera säger Göran Beijer, VD
för Dicot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer CEO

Tel: +46 706 636009

Email: goran.beijer@dicot.se

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla läkemedelskandidaten Libiguin®, som
läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker
i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att
därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser,
alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större
läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på
världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har
cirka 860 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

Denna information är sådan information som Dicot AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande 28 maj 2020

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dicot-ab--publ-/r/resultat-fran-studie-rorand...
https://mb.cision.com/Main/17172/3121629/1254922.pdf

Författare AktieTorget News