Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-08

DICOT: GÖR DELVIS GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION 25,3 MLN KR (R)

(Rättar: Datum i stycke 2 efter rättelse från bolaget)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Dicot har beslutat om företrädesemission om 25,3 miljoner kronor som är säkerställd till 80 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktieägare erhåller en uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen den 8 oktober. Fem uniträtter ger rätten att teckna en unit. En unit består av tre nyemitterade aktier och tre nyutgivna teckningsoptioner. Teckningskursen är 1:95 kronor per unit, motsvarande 0:65 kronor per aktie.

Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 58,3 miljoner kronor.

Total utspädning om företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas uppgår till cirka 54,5 procent.

Bakgrunden till kapitalanskaffningen är slutfinansiering av det prekliniska programmet och påbörja förberedelser för klinisk fas 1.

Dicot-aktien föll 19 procent till 0:82 kronor på onsdagen.
Författare Direkt-SE