Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-25

Dignitana AB: Dignitana AB Bokslutskommuniké 2019

Expansiv tillväxt - Efterfrågan driver expansion i USA och globalt

Väsentliga finansiella händelser

· Q4: Intäkterna för koncernen uppgick till 10 062 KSEK, eller 1 066
USD, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med samma period
2018.

· Helår: Intäkterna för koncernen för 2019 uppgick till 42 546 KSEK,
eller 4 501 USD, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med samma
period 2018.

Väsentliga händelser under 2019

· Partnerskap med oneservice, en global leverantör, för service och
underhåll i Europa.

· CE-märkning och godkännande för försäljning av DigniCap Delta i
Europa, följt av den första installationen i Rom.

· Godkänt från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för
DigniCap Delta® för användning av vårdgivare i USA, följt av den
första installationen på UCSF i USA och det första avtalet för flera
kliniker med den stora sjukvårdsföretaget Atrium Health.

· 42 MSEK i en riktad nyemission av units för att möjliggöra och
kraftigt öka bolagets expansion, med fokus på den nya
skalpkylningsenheten.

· TGA-godkännande för DigniCap Delta för försäljning i Australien.
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019

· Tecknade avtal med ny distributör, AMI Medical Technologies i
Israel.

· Första försäljningen av DigniCap Delta-enheterna i Australien
genom vår distributör Aurora BioScience.

· Huvudavtal med en stor amerikansk vårdgivare med upp till 11
platser i Midwest-regionen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· En extra bolagsstämma hölls 10 februari 2020, vilken beslutade om
överföringen av optioner till nyckelpersoner i Dignitana Inc. i
enlighet med styrelsens förslag.

· Sponsring lanserades för USA-event tillsammans Susan G. Komen, den
största icke vinstdrivande opinionsbildaren för bröstcancer i
världen.

· Installerade de första DigniCap Delta-enheterna i Italien, Spanien
och Israel.

· Tecknade distributionsavtal med MedPhy Technologies i Indien.
Nyckeltal

+------------------------+--------+--------+-----------+----------+
| DIGNITANA-KONCERNEN | Q4 2019| Q4 2018|Helår 2019 |Helår 2018|
+------------------------+--------+--------+-----------+----------+
| Omsättning, KSEK | 9 572 | 8 703 | 40,699 | 33,742 |
+------------------------+--------+--------+-----------+----------+
| Totala Intäkter, KSEK | 10 062 | 8 772 | 42,546 | 34,075 |
+------------------------+--------+--------+-----------+----------+
| Resultat efter | -15 060| -5 176 | -37 950 | -25 846 |
|finansiella poster, KSEK| | | | |
+------------------------+--------+--------+-----------+----------+
| Kassa och bank, KSEK | 19 433 | 22 161 | 19 433 | 22 161 |
+------------------------+--------+--------+-----------+----------+
| Resultat per aktie före| -0,27 | -0,13 | -0,76 | -0,66 |
|och efter utspädning, | | | | |
|SEK1 | | | | |
+------------------------+--------+--------+-----------+----------+
| DIGNITANA AB | Q4 2019| Q4 2018|Helår 2019 |Helår 2018|
+------------------------+--------+--------+-----------+----------+
| Omsättning, KSEK | 6 374 | 6 312 | 27 115 | 24 849 |
+------------------------+--------+--------+-----------+----------+
| Totala Intäkter, KSEK | 6 864 | 6 381 | 29 962 | 25 392 |
+------------------------+--------+--------+-----------+----------+
| Resultat efter | -9 309 | -5 863 | -23 562 | -25 796 |
|finansiella poster, KSEK| | | | |
+------------------------+--------+--------+-----------+----------+
| Kassa och bank, KSEK | 17 117 | 19 519 | 17 117 | 19 519 |
+------------------------+--------+--------+-----------+----------+

1) Erbjudandet och den riktade nyemissionen avslutades under första
kvartalet 2019.

Den fullständiga rapporten som kan laddas ned via
https://dignitana.com/investor-relations/financial-reports/

Denna information är sådan information som Dignitana AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 25 februari 2020 kl. 1530 CET.

För mer information kontakta

Investor Relations +1 469 518 5031 investorrelations@dignitana.com

Om Dignitana AB (publ)

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen
skalpkylningsteknologi. Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling
System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger
cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under
cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015
för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet
och patientkomfort. Internationellt uppmärksammad som en
livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns
DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska
och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på
Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund,
Sverige och verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag
är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer
information: www.dignitana.se och www.dignicap.com.

Erik Penser Bank AB är Certified Adviser, Box 7405,103 91 Stockholm, Tel: +46 (0)8-463 83 00 E-mail: certifiedadviser@penser.se www.penser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dignitana-ab/r/dignitana-ab-bokslutskommunike...
https://mb.cision.com/Main/2116/3045130/1200832.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.