Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-10

Dignitana AB: Dignitanas extra bolagsstämma

Dignitana AB (publ) höll idag, den 10 februari 2020, extra
bolagsstämma i Lund. Bolagsstämman valde advokat Eddie Juhlin vid
Fredersen Advokatbyrå till stämmoordförande och jur. kand. Anton
Walfridsson vid Fredersen Advokatbyrå till protokollförare. Stämman
fattade bland annat följande beslut.

Beslut om utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner till
nyckelpersoner i Dignitanakoncernen

Stämman beslutade om utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner
till nyckelpersoner enligt styrelsens förslag.

Beslutet innebär att bolaget emitterar högst 2 500 000
teckningsoptioner, envar berättigande till teckning av en aktie i
bolaget. Optionerna emitteras till ett av Dignitana helägt
dotterbolag för vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida
nyckelpersoner i koncernen, i enlighet med det förslag som fanns
intaget i kallelsen till stämman och som finns att läsa på bolagets
www.dignitana.com.

Vid fullt utnyttjande av vid stämman beslutade optioner samt
utestående optioner av serie 2017/2020 kommer utspädningseffekten att
uppgå till cirka 4,5 procent av det totala antalet aktier och röster
i bolaget. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande
aktier respektive röster vid fullt utnyttjande i förhållande till
summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet
tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande.

For More Information Contact

William Cronin, VD, Dignitana AB +1 469 518 5031
investorrelations@dignitana.com

Om Dignitana AB (publ)

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen
skalpkylningsteknologi. Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling
System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger
cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under
cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015
för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet
och patientkomfort. Internationellt uppmärksammad som en
livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns
DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska
och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på
Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund,
Sverige och verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag
är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer
information: www.dignitana.se och www.dignicap.com.

Erik Penser Bank AB är Certified Adviser, Box 7405,103 91 Stockholm, Tel: +46 (0)8-463 83 00 E-mail: certifiedadviser@penser.se www.penser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dignitana-ab/r/dignitanas-extra-bolagsstamma,...
https://mb.cision.com/Main/2116/3031780/1191308.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.