Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-27

Diös Fastigheter: Återköp av aktier i Diös Fastigheter AB (publ)

Diös Fastigheter AB (publ) ("Diös") har under perioden 19 mars 2020 -
27 mars 2020 återköpt sammanlagt 441 418 egna aktier inom ramen för
det återköpsprogram som styrelsen har lanserat i syfte att anpassa
bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare
aktieägarvärde. Återköpsprogrammet, som Diös offentliggjorde den 19
mars 2020, genomförs i enlighet med tillämpliga regelverk.

[image]

Under perioden den 19 mars 2020 till och med den 27 mars 2020 har
aktier i Diös återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig Viktat Totalt
volym (antal genomsnittspris transaktionsvärde
aktier) per dag (SEK) per dag (SEK)
2020 297 000 64,1881 19 063 866
-03
-19
2020 144 418 65,4876 9 457 588
-03
-20

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av ABG Sundal
Collier för Diös räkning. Fullständig information om de genomförda
transaktionerna biläggs detta pressmeddelande. Efter ovanstående
förvärv uppgår Diös innehav av egna aktier per den 27 mars 2020 till
441 418 aktier. Det totala antalet aktier i Diös uppgår till 134 518
438 aktier.

För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se
följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:
http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/s...

För ytterligare information kontakta gärna:

Knut Rost, vd, Diös
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och
bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett
fastighetsvärde om 22,9 mdkr, ett bestånd om 333 fastigheter och en
uthyrningsbar yta om 1 483 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest
inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå
med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en
kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är
noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på
www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46
770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se | Org.nr: 556501-1771

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dios-fastigheter/r/aterkop-av-aktier-i-dios-f...
https://mb.cision.com/Main/198/3073183/1219443.pdf
https://mb.cision.com/Public/198/3073183/bade43d57fbc1b78.pdf

Författare Cision News