Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Diös Fastigheter: Diös Fastigheters delårsrapport jan-mar 2020

Årets första kvartal har varit väldigt starkt. Nettouthyrningen uppgår
till 31 mkr och förvaltningsresultatet stiger med 8 procent jämfört
med samma period föregående år. Med tanke på rådande pandemi och dess
konsekvenser är det ingen tvekan om att vi står inför vår tids
största prövning.

[image]
(https://www.dios.se/investerare/finansiella-rapporter/q1-2020/#ladda-ner)

· Intäkterna ökade med 5 procent och uppgick till 478 mkr (457)
· Förvaltningsresultatet ökade med 8 procent och uppgick till 229
mkr (212)

· Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 10 mkr
(60) och på derivat till 1 mkr (0)

· Resultat efter skatt uppgick till 189 mkr (230)
· Resultat per aktie uppgick till 1,42 kr (1,71)
- Vi levererar ett väldigt starkt resultat för första kvartalet med
den högsta överskottsgraden i bolagets historia. Påverkan av Covid-19
på vår verksamhet är svårbedömd. I det pressade läge som många
hyresgäster befinner sig är det vår viktigaste uppgift att föra
individuella dialoger för att kunna agera proaktivt och vidta
stöttande åtgärder. Tillsammans tar vi oss igenom denna utmanande
tid, säger Knut Rost, vd.

För ytterligare information kontakta gärna:

Knut Rost, vd, Diös
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april
2020 kl. 07:00 CEST.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och
bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett
fastighetsvärde om 23,2 mdkr, ett bestånd om 333 fastigheter och en
uthyrningsbar yta om 1 483 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest
inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå
med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en
kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är
noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på
www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46
770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se | Org.nr: 556501-1771

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dios-fastigheter/r/dios-fastigheters-delarsra...
https://mb.cision.com/Main/198/3094779/1234254.pdf
https://mb.cision.com/Public/198/3094779/a02c5cbe53feea57.pdf

Författare Cision News