Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-25

Diös Fastigheter: Diös Fastigheters delårsrapport jan-sep 2019

Förvaltningsresultatet ökar med 8 procent och investeringsvolymen
fortsätter stiga. Nettouthyrningen är stark och uppgår till 18 mkr
för det tredje kvartalet och till 31 mkr för perioden. Genom vår
tydliga strategi och våra starka lokala team har vi skapat en unik
position som leder till fortsatta framgångar.

[image]

· Intäkterna ökade med 2 procent och uppgick till 1 386 mkr (1 363)
· Förvaltningsresultatet ökade med 8 procent och uppgick till 721
mkr (669)

· Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 256 mkr
(327) och på derivat till 1 mkr (16)

· Resultat efter skatt uppgick till 792 mkr (890)
· Resultat per aktie uppgick till 5,83 kr (6,59)
- Vi skapar tillväxt och samtidigt levererar vi ett starkt och stabilt
kassaflöde. Vi har modet att tänka nytt genom nyttjande av nya
tekniklösningar och genom nya samarbeten. När vi därtill lägger nya
intäktsströmmar genom kringservice och nya affärskoncept ser
framtiden väldigt spännande ut, säger Knut Rost, vd.

För ytterligare information kontakta gärna:

Knut Rost, vd, Diös
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 07:00 CEST.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och
bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett
fastighetsvärde om 22,3 mdkr, ett bestånd om 331 fastigheter och en
uthyrningsbar yta om 1 473 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest
inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå
med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en
kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är
noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på
www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46
770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se | Org.nr: 556501-1771

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dios-fastigheter/r/dios-fastigheters-delarsra...
https://mb.cision.com/Main/198/2941012/1129556.pdf
https://mb.cision.com/Public/198/2941012/ac0cfd3ec730353f.pdf

Författare Cision News