Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-01

Diös Fastigheter: Diös flyttar årsstämman till 16 juni 2020

Under rådande läge och med hänsyn till spridningsrisker och påföljande
ekonomiska konsekvenser av Coronapandemin har Diös styrelse beslutat
att skjuta fram årsstämman 2020 som skulle hållits den 2 april. Genom
detta bidrar bolaget till att minska risken för ytterligare
smittspridning i samhället samt har möjlighet att göra en bättre
bedömning av de ekonomiska effekterna av pandemin och därmed agera i
bolagets och aktieägarnas bästa intresse.

[image]

Diös avser att hålla årsstämma tisdagen den 16 juni 2020.
Förhoppningen är att stämman då kan arrangeras med lägre risk för
aktieägares, medarbetares och andra intressenters hälsa och
välbefinnande.

Diös ekonomiska ställning är stark, både avseende kapital och
likviditet. Under första kvartalet har refinansiering genomförts av
85 procent av årets skuldförfall, motsvarande 5,1 mdr.

Diös återkommer med kallelse till årsstämman senast den 19 maj.

För ytterligare information kontakta gärna:

Knut Rost, vd, Diös
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Mia Forsgren, Kommunikationschef, Diös
Telefon: 070-324 40 00
E-post: mia.forsgren@dios.se

Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april
2020 kl. 12:15 CEST.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och
bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett
fastighetsvärde om 22,9 mdkr, ett bestånd om 333 fastigheter och en
uthyrningsbar yta om 1 483 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest
inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå
med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en
kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är
noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på
www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46
770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se | Org.nr: 556501-1771

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dios-fastigheter/r/dios-flyttar-arsstamman-ti...
https://mb.cision.com/Main/198/3078814/1222417.pdf

Författare Cision News