Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-08

Diös Fastigheter: Diös och Högskolan Dalarna utvecklar framtidens campus i centrala Borlänge

Sedan 2018 har Högskolan Dalarna inventerat och analyserat framtidens
lokal- och utvecklingsbehov för högskolan i Borlänge. Idag har
Högskolan Dalarnas styrelse fattat beslut om att gå vidare med
förslaget att flytta in högskolan till centrala Borlänge, i
fastigheten Mimer även kallad Liljanhuset.

[image]

Målet med att flytta Högskolan Dalarna i Borlänge till centrum är att
skapa ett attraktivt och ändamålsenligt campus med fokus på helt nya
lärmiljöer och möjligheter till utvecklad verksamhet. Den framtida
centrala placeringen ger också ett brett utbud av kringliggande
servicetjänster, närhet till ett utvecklat resecentrum och möjlighet
till ett närmare samarbete med näringslivet.

- Beslutet om högskolans flytt till centrala Borlänge är något vi
jobbat för under en lång tid och det känns fantastiskt att vi nu är
där. Vi är övertygade om att detta kommer att bidra till en ökad
attraktivitet för Högskolan Dalarna och en utveckling för Borlänge,
helt i linje med vår strategi om stadsutveckling. Nu ser vi fram emot
att få fortsätta processen tillsammans med högskolan, säger Mikael
Hedh, affärschef, Diös Dalarna.

- Samarbetet med projektgruppen för Högskolan Dalarna har varit
väldigt bra med en tydlig och rak dialog. Det är enormt glädjande att
vi nu har fått beslutet om att bidra till fortsatt utveckling för
högskolan genom det nya centrala läget.. Det kommer också att att
skapa helt andra möjligheter för Borlänge som stad, säger Bengt
Eveby, affärsutvecklare, Diös.

Utvecklingen av den befintliga fastigheten Mimer, vid Liljeqvistska
parken, kommer att påbörjas så snart planprocessen är klar och
bygglov har vunnit laga kraft. Högskolans verksamhet fortsätter
ostört tills inflytting sker i helt nya lokaler.

- Vi har haft ett mycket bra samarbete under hela processen med båda
de involverade potentiella hyresvärdarna. Såväl Hushagen som Diös har
varit lyhörda för våra behov och vi har haft en mycket god och rak
dialog längs hela vägen. Nu ser vi fram emot att fortsätta denna
process och ta den vidare i samarbete med Diös som är hyresvärd för
det alternativ som styrelsen beslutat om, säger förvaltningschef Ulf
Rydén.

- Från kommunkoncernens sida är vi positiva till beslutet. Ett
centrumcampus kommer att bidra mycket för utvecklingen av Borlänges
stadskärna och ett mer levande campus med närhet till bland annat
resecentrum och annan service. Vi ser framför oss en högskola som
blir ännu närmre för hela Dalarna. Nu ska vi fortsätta det gemensamma
arbetet så att högskolan får bra möjligheter att utveckla sin
verksamhet, säger Åsa Granat, kommundirektör, Borlänge kommun.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mikael Hedh, affärschef, Diös Dalarna
Telefon: 010-470 97 50
E-post: mikael.hedh@dios.se

Ulf Rydén, förvaltningschef, Högskolan Dalarna
Telefon: 023-77 88 29.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dios-fastigheter/r/dios-och-hogskolan-dalarna...
https://mb.cision.com/Main/198/2927743/1120089.pdf

Författare Cision News