Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-04

Diös Fastigheter: Diös planer för östra området kring Stadshuset i centrala Umeå

Fastighetsbolaget Diös planerar att utveckla två nya kvarter med
bostäder och kommersiella lokaler, i området kallat Skvadronen, öster
om Stadshuset mitt i centrala Umeå. I samband med det vill bolaget
även utveckla befintligt parkeringshus och bygga ny fastighet i
sydvästra hörnet mot Västra Esplanaden. Idag har planhandlingar
skickats in till Umeå kommun.

[image] Bild: MAF Arkitektkontor

De utvecklade kvarteren kommer att innehålla bostäder och lokaler för
kontor med en lugn och trafiksäker gårdsmiljö. Stråken runt
fastigheterna ska utformas parklika och Dunkersgatan, som går igenom
området, blir ett pendelstråk för cyklister och kan komma att bli den
huvudsakliga vägen in mot centrum för de boende i

området. Parkering för kvarteret Skvadronen sker i parkeringshuset i
kvarteret Släggan, som också kommer att utvecklas med fler
våningsplan och en ny byggnad, för både parkeringar, lokaler och
hotell.

- Det känns riktigt bra att lämna in handlingarna för dessa spännande
projekt. Vi har arbetat med utvecklingen av de nya kvarteren och
tillbyggnationen av parkeringshuset under en tid med målet att bidra
till att stärka centrala Umeå. Detta är helt i linje med vår strategi
om stadsutveckling. Vi har haft en mycket bra dialog med Umeå kommun
och ser fram emot fortsatt planprocess, säger Göran Fonzén,
affärschef, Diös Umeå.

För ytterligare information kontakta gärna:

Göran Fonzén, affärschef, Diös Umeå
Telefon: 010-470 98 50
E-post: goran.fonzen@dios.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dios-fastigheter/r/dios-planer-for-ostra-omra...
https://mb.cision.com/Main/198/3102668/1240710.pdf

Författare Cision News