Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

DIÖS: KOSTNAD ÖVERENSKOMMELSER HYRESGÄSTER CA 8 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Diös har som stöttande åtgärder erbjudit sina
hyresgäster inom utsatta branscher möjligheten till flexiblare öppettider, i
vissa fall månadshyra i stället för kvartalshyra och vi har gjort
överenskommelser avseende hyresrabatter.

"Vår kostnad utifrån hittills gjorda överenskommelser uppgår till cirka 8
miljoner kronor", skriver vd Knut Rost i delårsrapporten.

Cirka 6 procent av Diös hyresintäkter kommer från hyresgäster verksamma inom
branscher inom besöksnäringen, såsom restaurang, café och hotell, som är mer
utsatta i nuvarande skede.

Omkring 91 procent av förväntade hyresinbetalningar för april har erhållits
vilket kan jämföras med cirka 97 procent tidigare år.

"Utvecklingen under första kvartalet var väldigt stark. Tillväxten i
förvaltningsresultatet uppgick till 8 procent och överskottsgraden var 62
procent. Ökade hyresintäkter tillsammans med lägre vinterrelaterade kostnader
bidrar positivt. Uthyrningsverksamheten är fortsatt stark och
nettouthyrningen uppgick till 31 mkr som en följd av större uthyrningar där
kassaflödet ligger ett par år fram i tiden", summerar Knut Rost.

---------------------------------------
Fia Forsman +46 8 5191 7923

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News