Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-08

DIREKT POD: BAILOUT 2020 - RÄDDNINGEN FÖR EN SJUK EKONOMI?

STOCKHOLM (Direkt Studios) De finansiella stödpaketen stod som spön i backen
under en pandemikatastrof som tornade upp sig under den absoluta inledningen
av 2020-talet. Goda råd var dyra och likt så ofta i tider av kris uppmätta i
skattepengar som skulle fördelas till de nödställda.

Världen över skyndade regeringar till med lån ämnade att rädda de bolag som
plötsligt stod några veckor från konkurs. Den ekonomiska härdsmältan var
verklig och kännbar för alla parter i det finansiella systemet, från
utdelningslösa ägare till arbetstagare som blev av med jobb och många hushåll
därigenom plötsligt stod utan tryggad försörjning, vilket drog ekonomin
djupare ner i den onda spiralen.

Men kan finanspolitik rädda en ekonomi från ett aldrig tidigare skådat
scenario där efterfrågan försvunnit, mitt i en epokgörande pandemi där
nationalekonomer skriker för full hals att åtgärderna är på väg att bli mer
kostsamma än smittan själv både räknat i människoliv och finansiella
kostnader?

Historiens domar över tidigare försök att rädda företag från konkurs - där
räddningspaket lämnats i utbyte mot statligt inflytande har vilat tungt över
dem som fattat besluten - inte minst efter vågen av bank-bailouter från den
förra krisen.

Hur väljs de bolag ut som ska räddas den här gången, och är det ens rimligt
eller lämpligt att staten går in och kräver bestämmanderätt i privata bolag?

Till syvende och sist måste frågan också ställas: Är pandemikrisen ens
jämförbar med tidigare kollapser, eller väger våra skattepengar den här
gången för lätt i kampen att rädda världsekonomin undan en analkande
katastrof?

FollowTheMoney är en podcast från Nyhetsbyrån Direkt - Nordens ledande
nyhetsbyrå inom ekonomi och finans - av och med programledaren Martin Nilsson
och utrikesredaktör Joakim Rönning. Avsnitten finns tillgängliga på bland
annatSpotify,Apple Podcasts,Acast,Soundcloudsamt som videoversion påYoutube.

Direkt Studios och Nyhetsbyrån Direkt är en del av Infrontkoncernen.

---------------------------------------
Joakim Rönning +46 8 5191 7930

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News