Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-20

DIST IT: RÖRELSERESULTATET FÖRBÄTTRADES 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Dist IT hade en omsättning på 565 miljoner
kronor under det första kvartalet 2020, en ökning med 1,7 procent jämfört med
motsvarande kvartal i fjol.

"Omsättningen i kvartal ett 2020 var god trots vissa leveransstörningar från
påverkan av covid-19", skriver bolaget i sin delårsrapport.

"Koncernens försäljning har varierat mellan de nordiska länderna vilka har
drabbats olika beroende på skilda föreskrifter för butikers möjlighet att
hålla öppet i respektive land under restriktionerna som existerar under
Covid-19. E-handel har fått en ökad betydelse vilket vi tror kommer att
förstärkas ytterligare. Vår bild är att de rena e-handlarna har tagit
marknadsandelar då omnikanals-handlare inte fullt ut har lyckats kompensera
bortfall i butik med internetförsäljning", heter det.

Bruttomarginalen minskade till 20,7 procent (21,5).

Rörelseresultat ökade till 9,4 miljoner kronor (4,8) och netto blev periodens
resultat 4,3 miljoner kronor (1,1), motsvarande 0:29 kronor per aktie (0:04).

Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela Dist IT-koncernen ökade till
135 miljoner kronor (126).

"Vårt arbete med att utveckla Aurora/Deltaco fortskrider och kommer leda till
en ökad försäljning av egna produkter 'EMV' som har en högre bruttomarginal",
skriver vd Robert Rosenzweig i rapporten.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News