Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

DistIT: DistIT återkallar korttidspermitteringar i Deltaco

Stockholm den 15 maj 2020

Med gradvisa lättnader av restriktioner i Norden och tendenser till en
stabilisering av Covid-19-pandemin ser vi en påbörjad normalisering
av affärsvolymen i Deltacos verksamheter. Mot bakgrund av detta
återkallas alla korttidspermitteringar inom Deltaco-koncernen förutom
Winther Wireless.

DistIT följer utvecklingen noga och kommer att fortsatt anpassa
verksamheten efter förutsättningarna för de olika dotterbolagen.

Permitteringar i Aurora och Septon kvarstår tillsvidare.

För ytterligare information, kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

eller

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 086 96 82
Email: philip.gunnarsson@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB
Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT,
Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och
Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och
B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i
DistIT är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market under
kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank
AB.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/distit/r/distit-aterkallar-korttidspermitteri...
https://mb.cision.com/Main/505/3112591/1248148.pdf

Författare Cision News