Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

DNB: DNB ASA - Tilbakekjøp av egne aksjer den 12. februar 2020

Den 12. februar 2020 kjøpte DNB ASA 238.000 egne aksjer til en snittkurs på
175,0485 kroner. Etter dette eier DNB ASA totalt 12.106.000 egne aksjer.

Tilbakekjøpet av aksjer relaterer seg til tilbakekjøpsprogrammet som ble
offentliggjort av DNB ASA 24. oktober 2019 og senere endret ved børsmelding av
20. november, 12. desember 2019 og 6. februar 2020. Tilbakekjøpsprogrammet
omfatter opp til ca. 31,6 millioner aksjer, hvorav opp til ca. 20,9 millioner
aksjer kan bli kjøpt tilbake i det åpne markedet. De resterende aksjene vil bli
innløst fra staten på proporsjonal basis, under forutsetning av at godkjennelse
gis fra DNB ASAs ordinære generalforsamling i 2020, slik at statens eierandel på
34,00 % forblir uendret etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet.

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer, viser DNB
ASA til børsmeldinger av 24. oktober, 20. november og 12. desember 2019
(tilgjengelig på www.newsweb.no).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/495185

Författare OSE News