Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

Dome Energy AB: Dome Energy redogör härmed för en avvikelse i Årsredovisningen för 2019 jämfört med tidigare lämnad ...

Pressrelease Stockholm 29 maj 2020 (NASDAQ First North: DOME)

Dome Energy AB. (https://www.domeenergy.com/) (publ) (härefter "Dome
Energy" eller "Bolaget") (Kortnamn: DOME
(http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)) redogör härmed för en
avvikelse i Årsredovisningen för 2019 jämfört med tidigare lämnad
Bokslutskommuniké.

Under februari 2018 utställdes teckningsoptioner. En del av
teckningsoptionerna bokfördes då felaktigt som skuld. Under 2019
förföll dessa teckningsoptioner och skulden löstes upp över
resultaträkningen som finansiell intäkt.

Korrekt bokföring hade varit att 2018 bokföra teckningsoptionerna som
eget kapital. Detta har nu justerats i kommande Årsredovisning men
utgör en avvikelse mot tidigare utgiven Kommuniké för 2019. Jämfört
med Kommunikén är effekten att utgående balans för det egna kapitalet
för 2018 har ökat med 14,3 MSEK, kortfristig skuld har minskat med
14,3 MSEK. För 2019 har den ingående balansen för det egna kapitalet
ökat med 14,3 MSEK och resultatet har minskat med 14,3 MSEK jämfört
med tidigare lämnad Kommuniké.

För mer information, vänligen kontakta:
Paul Mørch, CEO
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: pm@domeenergy.com

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First
North i Sverige (Kortnamn: DOME
(http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel
+46 8 503 01 550, CA@mangold.se är Bolagets Certified Adviser.
Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på
utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA.
För mer information besök www.domeenergy.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dome-energy-ab/r/dome-energy-redogor-harmed-f...
https://mb.cision.com/Main/10080/3124444/1256526.pdf

Författare Cision News