Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-25

Doro AB:s valberedning inför årsstämman 2023

2022-10-25

I enlighet med beslut vid Doros årsstämma den 29 april 2022, har styrelsens ordförande, Henri Österlund, sammankallat valberedningen. Efter samråd med bolagets per den 18 oktober 2022 röstmässigt största ägare, består valberedningen av följande ledamöter:
 
· Mark Shay, Accendo Capital, valberedningens ordförande,
· Peter Lindell, Cidro Förvaltning och i eget namn
· Mats Hellström, Nordea Funds,
· Henri Österlund, styrelseordförande, adjungerad till valberedningen.
 
Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2023 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2024.
 
Förslag till valberedningen
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@doro.com. Senaste dag för att lämna in förslag till valberedningen inför årsstämman 2023 är den 16 mars (sex veckor före årsstämman 28 april 2023).
 
För mer information vänligen kontakta:
Mark Shay, Valberedningens ordförande +46(0)765966238, mark@accendofund.com

Om Doro


Doro är ett ledande varumärke inom teknologi för seniorer som utvecklar konsumentprodukter och tjänster för att stödja ett aktivt och självständigt liv. Genom att använda teknik gör Doro det möjligt för generationer att ansluta digitalt – både i och utanför hemmet. Doro är ett svenskt bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Doro har sitt huvudkontor i Malmö och har försäljningsverksamhet i 27 länder. 2021 hade Doros konsumentverksamhet 116 anställda och omsättningen uppgick till 1 040 miljoner kronor (102 miljoner euro), vilket gör Doro till Europas marknadsledare för senioranpassade mobiltelefoner. Läs mer om Doro på vår hemsida www.doro.com/.

Bifogade filer


Doro AB:s valberedning inför årsstämman 2023

Författare MFN