Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-30

Doro meddelar avstämningsdag för utdelning av Careium

Den 22 november 2021 beslutade extra bolagsstämma i DORO AB (”Doro”) att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Careium AB (publ) (”Careium”) till Doros aktieägare. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelning. Avstämningsdagen har nu fastställts till den 7 december 2021.

Samtliga aktier i Careium kommer att delas ut i proportion till varje enskild aktieägares innehav av aktier i Doro på avstämningsdagen. För varje (1) aktie i Doro erhålls en (1) aktie i Careium. De aktier som innehas av Doro på avstämningsdagen berättigar inte till utdelning.

Sista dag för handel i Doros aktier inklusive rätt till utdelning av aktier i Careium är den 3 december 2021. Från och med den 6 december kommer Doros aktier att handlas utan rätt att erhålla aktier i Careium.

Nasdaq Stockholm AB har, under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, meddelat att Careium uppfyller noteringskraven på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel beräknas vara den 10 december 2021.

Careium har upprättat en bolagsbeskrivning med anledning av noteringen av Careiums aktier på Nasdaq First North Growth Market. Bolagsbeskrivningen kommer att finnas tillgänglig på www.careium.com/sv-se/investerare och www.doro.com/sv-se/corporate.

Tidplan för utdelning och notering
3 december – Sista dag för handel i Doros aktie inklusive rätt till utdelning av aktier i Careium
7 december – Avstämningsdag för erhållande av aktier i Careium
10 december – Beräknad första dag för handel i Careiums aktier på Nasdaq First North Growth Market

För mer information vänligen kontakta:


Carl-Johan Zetterberg Boudrie, VD och koncernchef, +46 (0) 70 335 84 49, ir@doro.com

Om Doro


Doro är ett seniorfokuserat teknikföretag. Vi utvecklar tjänster och produkter för seniorer för att göra åldrandet självständigt, stärkande och innehållsrikt. Vår breda portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar bidrar till att koppla ihop generationer digitalt och skapar en trygg och självständig tillvaro i och utanför hemmet. Doro är marknadsledande inom trygghetslarm i Sverige, Norge och Storbritannien och global marknadsledare på mobiltelefoner till seniorer. Doro är ett svenskt bolag med huvudkontor i Malmö och försäljningsverksamhet i 27 länder. Doros aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. 2020 hade bolaget ca 1 080 medarbetare och nettoomsättningen uppgick till 1 689 miljoner kronor (168,0 miljoner Euro). Läs mer om Doro på vår hemsida www.doro.se/corporate

Bifogade filer


Doro meddelar avstämningsdag för utdelning av Careium

Författare MFN