Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-21

Doro rapporterar tredje kvartalet

Stegvisa förbättringar på en tuff marknad

Sammanfattning av kvartalet

 • Doros nettoomsättning uppgick till 241,2 Mkr (269,4), en minskning med 10,5 procent.
 • Bruttomarginalen ökade till 37,7 procent (35,9).
 • EBITDA uppgick till 37,7 Mkr (56,5), en minskning med 33,3 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 26,9 Mkr (40,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 11,2 procent (15,0).
 • Periodens resultat efter skatt var 16,6 Mkr (29,5) och resultatet per aktie var 0,68 SEK (1,23).
 • Fritt kassaflöde var -18,2 Mkr (-33,8).

Sammanfattning januari-september

 • Doros nettoomsättning uppgick till 664,1 Mkr (728,4), en minskning med 11,6 procent.
 • Bruttomarginalen minskade marginellt till 35,2 procent (35,4).
 • EBITDA uppgick till 68,2 Mkr (118,2), en minskning med 42,2 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 35,2 Mkr (68,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,5 procent (9,4).
 • Periodens resultat efter skatt var 24,9 Mkr (53,4) och resultatet per aktie var 1,02 SEK (2,23).
 • Fritt kassaflöde var 2,6 Mkr (-76,5).

*2021 balansräkning inkluderar Care verksamhet som avvecklades i december

VD-ord
Q3 har varit ett uppmuntrande kvartal för Doros verksamhet. För första gången sedan Covid-pandemin återvände Doro i början av september som utställare till den stora IFA-mässan i Berlin. Det var inspirerande att återigen kunna träffa så många av våra kunder och konsumenter samtidigt. Vi fick också positiv återkoppling på våra nylanserade produkter, framför allt på vår Doro Watch, som uppfyller ett förbisett behov av enkelhet och lättanvända funktioner i en värld av uppkopplade klockor.
Även om de ekonomiska utmaningarna fortsätter, med varierande försäljning och en total nedgång för Doro med 10,5 % jämfört med föregående år, så var det tredje kvartalet likväl ett steg i rätt riktning. Omsättningen nådde 241,2 miljoner SEK, vilket därmed gör Q3 till det starkaste kvartalet i år, som förväntat. Doro hade en hyfsad återhämtning i stora operatörs- och återförsäljarkanaler, särskilt i Frankrike och Storbritannien, och båda dessa regioner sålde följaktligen i nivå med föregående år. Situationen i DACH och Nordic var dock mer komplicerad med lägre efterfrågan från främst distributionssidan.
Den ständigt stigande US-dollarkursen fortsatte påverka kostnaderna negativt för Doro. Den kundprisjustering som vi implementerar i nästa kvartal bör dock åtminstone delvis kunna mildra den negativa kostnadsutvecklingen. Med det sagt, måste prisjusteringar hanteras med försiktighet eftersom marknaden i allmänhet, och detaljhandeln i synnerhet, är alltmer ovillig att acceptera ytterligare prishöjningar.
Trots kostnadsökningen gynnades Doro marginalmässigt av den valutasäkring som vi återkommande gör för USD. Som en följd härav blev bruttomarginalen 37,7% jämfört med 35,9% under samma kvartal föregående år. Om den amerikanska dollarn fortsätter stärkas, förutser vi utmaningar vad gäller att upprätthålla denna marginalnivå, men självfallet vidtar vi åtgärder för att bibehålla marginalen. EBIT i kvartalet uppgick till 26,9 miljoner kronor, vilket trots en minskning med 33,6 procent jämfört med föregående år, fortfarande är ett någorlunda tillfredsställande resultat med tanke på de nuvarande utmaningarna.
I dagsläget förutser vi inga större förändringar vad gäller den ekonomiska situationen under det kommande kvartalet, utan försäljningen lär ligga kvar på lägre nivåer än föregående år. Den positiva återkoppling vi fick på våra nya produkter på IFA-mässan och framgången för vår senaste 4G-feature phone, inger dock hopp för framtiden. Dessutom lanserade vi ett antal spännande samarbeten i Berlin, som till exempel med det tyska golfförbundet, som kommer att hjälpa oss att vidare marknadsföra vårt varumärke och våra produkter och samt vårt uppdrag att skapa bättre liv för seniorer. Sist men inte minst, är vi stolta över att tillkännage vårt nya samarbete med den tyska rockstjärnan Doro Pesch, som inte bara delar sitt förnamn med oss, utan också vår passion för att göra seniorers liv enklare.
 Jörgen Nilsson, vd och koncernchef

WEBCAST
Doros rapport presenteras via en Teams telefonkonferens som hålls fredagen den 21 oktober kl. 9.00 (CEST) där vd och koncernchef Jörgen Nilsson och CFO Isabelle Sengès presenterar rapporten. Telekonferensen nås på Quarterly report meeting (doro.com). Presentationsmaterialet finns tillgängligt på Doros finansiella webbplats Presentations (doro.com).

För mer information vänligen kontakta:


Jörgen Nilsson, vd och koncernchef, +46 731 01 28 01, ir@doro.com

Om Doro


Doro är ett ledande varumärke inom teknologi för seniorer som utvecklar konsumentprodukter och tjänster för att stödja ett aktivt och självständigt liv. Genom att använda teknik gör Doro det möjligt för generationer att ansluta digitalt – både i och utanför hemmet. Doro är ett svenskt bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Doro har sitt huvudkontor i Malmö och har försäljningsverksamhet i 27 länder. 2021 hade Doros konsumentverksamhet 116 anställda och omsättningen uppgick till 1 040 miljoner kronor (102 miljoner euro), vilket gör Doro till Europas marknadsledare för senioranpassade mobiltelefoner. Läs mer om Doro på vår hemsida www.doro.com/.

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-10-21 08:00 CEST.

Bifogade filer


Doro 2022 Q3 Report Sve

Författare MFN