Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-17

Doxa: ADMA FÖRVALTNINGS AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I DOXA

ADMA FÖRVALTNINGS AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I DOXA

Adma Förvaltnings AB (Adma), ett av Greg Dingizian helägt bolag, har idag lämnat ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ) (Doxa) att överlåta samtliga sina aktier i Doxa till Adma (Erbjudandet). Aktierna är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till det pressmeddelande varigenom Erbjudandet offentliggjordes som hålls tillgängligt på www.admaforvaltning.se https://admaforvaltning.se/ .

Adma har angett att en erbjudandehandling beräknas offentliggöras den 5 juli 2019. Vidare har Adma angett att acceptfristen i Erbjudandet beräknas inledas omkring den 8 juli 2019 och avslutas omkring den 12 augusti 2019. Styrelsen för Doxa kommer att utvärdera Erbjudandet och återkomma med sin uppfattning om Erbjudandet samt skälen för denna uppfattning senast två veckor före acceptfristens utgång.

Styrelsen har utsett Advokatfirman Lindahl till legal rådgivare med anledning av Erbjudandet.

Uppsala den 17 juni 2019

För ytterligare information:
Ingrid Atteryd Heiman - Styrelsens ordförande
Telefon: +46 70 512 25 05
E-post: ingrid@doxa.se mailto:ingrid@doxa.se

Läs mer på webben: www.doxa.se http://www.doxa.se
Produkten Ceramir: www.ceramir.se http://www.ceramir.se

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 17 juni 2019 kl. 08.30 CEST.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Doxa Pressrelease 2019-06-17.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26450

KORT OM DOXA
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir(r) Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00; e-mail: certifiedadviser@penser.se mailto:certifiedadviser@penser.se) ).

Författare beQuoted