Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Drillcon: DRILLCON ERHÅLLER BORRKONTRAKT MED BOLIDEN GARPENBERG

Boliden Garpenberg har tecknat ett två-årigt ramavtal med Drillcon
Scandinavia rörande prospekteringsborrning. Kontraktet avser
ovanjord- och underjordsborrning i Bergslagsområdet och startar på en
gång.

· "Boliden är, och har mycket länge varit, en viktig kund rörande
prospekteringsborrning för Drillcon. Vi är mycket glada att vi har
fått fortsatt förtroende med ett nytt avtal och ser det som ett
kvitto på att Drillcon levererar ett mervärde till Boliden
Garpenbergs produktion av zink, koppar, silver och guld." säger
Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

Nora 28 april 2020

Patrik Rylander,
Drillcon AB
VD & Koncernchef
Pressreleasen och ytterligare information om Drillcon kan inhämtas på
www.drillcon.se

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB,
Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS,
utför prospektering- och raiseborrning inom gruv- och
anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön och sydamerikanska
marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market
vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX
Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth
Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade
bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till
företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified
Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 - 684 211 00,
info@eminova.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/drillcon/r/drillcon-erhaller-borrkontrakt-med...
https://mb.cision.com/Main/991/3099013/1237852.pdf

Författare Cision News