Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

Drillcon: DRILLCON ERHÅLLER RAISEBORRNINGSKONTRAKT I BOLIDENOMRÅDET

Boliden och Drillcon Scandinavia har tecknat ett
raiseborrningskontrakt i Bolidenområdet. Kontraktet avser att borra
två stycken ventilationsschakt och innehåller även en option avseende
schaktförstärkning. Arbetet kommer starta upp under kvartal 3, 2020.

· "Det är mycket glädjande att Drillcon fortsätter teckna nya
borravtal och flyttar fram positionerna inom raiseborrning i Sverige.
Boliden är, och har mycket länge varit, en viktig kund rörande
prospekteringsborrning för Drillcon. Vi är mycket glada att återigen
fått nytt förtroende och denna gång med ett raiseborrningskontrakt.
Vi ser det som ett kvitto på att Drillcon levererar ett mervärde till
Boliden och deras produktion av koppar, bly och zink." säger Patrik
Rylander vd på Drillcon AB.

Nora 25 maj 2020

Patrik Rylander,
Drillcon AB
VD & Koncernchef
Pressreleasen och ytterligare information om Drillcon kan inhämtas på
www.drillcon.se

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB,
Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS,
utför prospektering- och raiseborrning inom gruv- och
anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön och sydamerikanska
marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market
vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX
Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth
Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade
bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till
företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified
Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 - 684 211 00,
info@eminova.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/drillcon/r/drillcon-erhaller-raiseborrningsko...
https://mb.cision.com/Main/991/3119132/1253059.pdf

Författare Cision News