Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-12

Duni AB: Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 30 juni 2019

Marginalprogrammet bidrar till ett historiskt starkt andra kvartal

1 april - 30 juni

· Nettoomsättningen uppgick till 1 348 (1 197) MSEK vilket motsvarar
en försäljningsökning med 12,6 %. Justerat för valutakursförändringar
ökade nettoomsättningen med 9,9 %.

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,41 (1,39) SEK.
· Gradvis sjunkande råmaterialpriser i kombination med
implementerade prisökningar bidrar till en återhämtning av
marginalen.

1 januari - 30 juni

· Nettoomsättningen uppgick till 2 612 (2 277) MSEK vilket motsvarar
en försäljningsökning med 14,7 %. Justerat för valutakursförändringar
ökade nettoomsättningen med 11,1 %.

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,49 (2,61) SEK.
· Positivt bidrag från prisökningar samt från BioPak i Australien,
som förvärvades i oktober 2018.

· Fortsatt högre kostnader för insatsmaterial och ökade kostnader
för logistiktjänster jämfört med föregående år.

NYCKELTAl

+-------------------+------+---------+------+---------+---------+------------+
|MSEK | 3 mån| 3 mån| 6 mån| 6 mån| 12 mån| 12 mån|
| | apr| apr| jan| jan| jul|jan-dec 2018|
| | -jun|-jun 2018| -jun|-jun 2018|-jun 2018| |
| | 2019| | 2019| | /2019| |
+-------------------+------+---------+------+---------+---------+------------+
|Nettoomsättning | 1 348| 1 197| 2 612| 2 277| 5 263| 4 927|
+-------------------+------+---------+------+---------+---------+------------+
|Organisk tillväxt |-2,1 %| 2,0 %|-0,9 %| 2,1 %| 0,1 %| 1,5 %|
+-------------------+------+---------+------+---------+---------+------------+
|Organisk | 1,0 %| 2,1 %| 2,1 %| 2,2 %| 3,3 %| 2,5 %|
|proformatillväxt1) | | | | | | |
+-------------------+------+---------+------+---------+---------+------------+
|Operativt | 111| 96| 203| 186| 447| 430|
|resultat2,3) | | | | | | |
+-------------------+------+---------+------+---------+---------+------------+
|Operativ | 8,2 %| 8,0 %| 7,8 %| 8,2 %| 8,5 %| 8,7 %|
|rörelsemarginal2,3)| | | | | | |
+-------------------+------+---------+------+---------+---------+------------+
|Resultat efter | 86| 87| 152| 165| 316| 328|
|finansiella poster | | | | | | |
+-------------------+------+---------+------+---------+---------+------------+
|Resultat efter | 67| 66| 119| 125| 244| 249|
|skatt | | | | | | |
+-------------------+------+---------+------+---------+---------+------------+

1) Valutajusterad tillväxt, inklusive förvärv vilka jämförs proforma
mot föregående år.

2) För nyckeltal, definitioner och avstämning av alternativa nyckeltal
se sidorna 26-27.

3) För effekter av ny leasingstandard from 1 januari 2019 se Not 1.
VD's kommentar

"Hållbara förpackningar driver tillväxt
I det andra kvartalet ökade försäljningen med 12,6 % till 1 348 (1
197) MSEK. Den organiska proformatillväxten1) uppgick i kvartalet
till 1,0 %, trots färre antal försäljningsdagar.

Genomgripande restriktioner kring användning av engångsprodukter av
plast är nu på gång i många länder. Duni ser positivt på dessa
viktiga aktiviteter för miljön och det är väl i linje med vår nya
strategi, där vi ökar satsningen på hållbarhet och ser en mycket
positiv tillväxt inom hållbara förpackningar.

Förutom den positiva försäljningsutvecklingen av hållbara
förpackningar ser vi också en bra tillväxt inom premiumservetter,
däremot fortsätter dukar att utvecklas negativt.

När det gäller geografiska tillväxtområden fortsätter trenden från
föregående kvartal. Det innebär bland annat att vi växer i de flesta
regionerna med en extra hög tillväxt i vårt försäljningsmässigt näst
största land Australien.

Marginalprogrammet bidrar till "all time high"-resultat
Det operativa resultatet i kvartalet uppgick till 111 (96) MSEK vilket
är det högsta Q2-resultatet någonsin. Vi ser att vårt marginalprogram
med bland annat höjda priser, för att kompensera för den betydande
massapris-uppgången, och besparingar i personalkostnader ger positiva
effekter. Vi ska dock även vara ödmjuka och konstatera att viktiga
omvärldsfaktorer som fallande massapriser och en försvagad svensk
krona gynnar oss i kvartalet. Ökade fraktpriser ger dock negativa
effekter på resultatet.

Utvecklingen i våra affärsområden
När det gäller våra affärsområden har vi en försäljnings- och
resultatmässigt positiv utveckling inom Meal Service och i New
Markets, en stabil utveckling i Table Top men en fortsatt svag
utveckling i Consumer. Den organiska proformatillväxten1) uppgick
till 6 % i Meal Service och 14 % i New Markets men Consumer uppvisar
en negativ försäljningsutveckling på 15 % i fasta växelkurser. Våra
prishöjningar under 2018 har medfört att vi har förlorat ett antal
affärer inom Consumer. För att framöver stärka vår konkurrenskraft
inom affärsområdet genomför vi nu aktiviteter för att öka
effektiviteten inom värdekedjan.

Fortsatt vikande massapriser
Massapriserna har fortsatt nedåt i det andra kvartalet. Detta bör ge
en positiv resultateffekt även under det tredje kvartalet,"säger
Johan Sundelin, VD och koncernchef, Duni

1) Valutajusterad tillväxt, inklusive förvärv vilka jämförs proforma
mot föregående år.

::

För ytterligare information kontakta:
Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00

www.duni.se (https://www.duni.com/sv/)
Organisationsnummer: 556536-7488

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter
för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40
marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni
har cirka 2 400 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö
och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand.
Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet "DUNI". ISIN
-kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni
AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 klockan
07.45 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/duni-ab/r/delarsrapport-for-duni-ab--publ--1-...
https://mb.cision.com/Main/295/2862226/1076685.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.