Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-08

Duni AB: Dunis års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på webben

Duni Group meddelar idag att företaget publicerar den fullständiga
års- och hållbarhetsredovisningen för 2019, både på engelska och
svenska, på www.duni.se under rubriken Investerare.

https://duni.inpublix.com/2019/
Dunis årsstämma hålls den 12 maj 2020. Stämman förkortas avsevärt och
poströstning rekommenderas. För mer information, se hemsidan.

::

För ytterligare information kontakta:
Mats Lindroth, CFO,
Tel: 040-10 62 00

::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och
funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen
marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns
representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 400
anställda fördelat på 24 länder med huvudkontor i Malmö och
produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni
AB är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet "DUNI". ISIN-kod
är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB
är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2020 kl.
14.30.

Duni.se (http://www.duni.se)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/duni-ab/r/dunis-ars--och-hallbarhetsredovisni...
https://mb.cision.com/Main/295/3084348/1226922.pdf

Författare Cision News