Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Duni AB: Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

Duni AB:s årsstämma hölls tisdagen den 12 maj 2020 i Malmö.

I enlighet med styrelsens förslag beslöt Duni AB:s årsstämma att ingen
utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019. Årsstämman beviljade
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
det föregående räkenskapsåret.

Pauline Lindwall, Alex Myers och Thomas Gustafsson omvaldes till
styrelseledamöter. Pia Rudengren och Magnus Yngen hade avböjt omval.
Morten Falkenberg, Sven Knutsson och Pia Marions valdes in som nya
ledamöter i styrelsen. Årsstämman valde Thomas Gustafsson till
styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet till sammanlagt 2 123 000
kronor, exklusive arvode för utskottsarbete. Fördelningen av
styrelsearvodet, i form av kontantarvode, fastställdes med 578 000
kronor till styrelseordförande och med 309 000 kronor vardera till
övriga fem stämmovalda styrelseledamöter. Årsstämman fastställde
därutöver fördelningen av arvodet för utskottsarbete enligt följande;
revisionsutskottets ordförande 125 000 kronor, övriga ledamöter 59
000 kronor vardera, ersättningsutskottets ordförande 65 000 kronor,
övriga ledamöter 30 000 kronor vardera.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön
och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för
tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Carl Fogelberg kommer
vara huvudansvarig revisor.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till
årsstämman valdes Pauline Lindwall (ordförande), Morten Falkenberg
och Thomas Gustafsson till ersättningsutskottet. Till
revisionsutskottet valdes Pia Marions (ordförande), Sven Knutsson och
Thomas Gustafsson.

DUNI AB (publ)
Styrelsen

::

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finansdirektör, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och
funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen
marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns
representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 400
anställda fördelat på 24 länder med huvudkontor i Malmö och
produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni
AB är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet "DUNI".

Duni.se (http://www.duni.se)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/duni-ab/r/kommunike-fran-duni-ab-s-arsstamma,...
https://mb.cision.com/Main/295/3109970/1246489.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.