Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-04

Duni AB: Valberedningen i Duni lämnar följande förslag till styrelse inför årsstämman 2019

Valberedningen för Duni AB har beslutat att lämna följande förslag
till årsstämman den 7 maj 2019 avseende val av styrelseledamöter:

Nyval av Thomas Gustafsson som styrelseledamot, då Johan Andersson
avböjt omval. Thomas Gustafsson är vice VD för Mellby Gård AB och har
tidigare varit VD för Duni under åren 2012-2017. Vidare föreslår
valberedningen omval av de övriga styrelseledamöterna; Magnus Yngen,
Pauline Lindwall, Alex Myers och Pia Rudengren samt att Magnus Yngen
omväljs till styrelsens ordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen liksom
valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande kommer
att presenteras i kallelsen till Dunis årsstämma 2019.

Valberedningen i Duni AB (publ)

::

För ytterligare information kontakta:

Rune Andersson, Valberedningens ordförande, tel 040-98 77 00
Magnus Yngen, Styrelsens ordförande och Valberedningens sekreterare,
tel 070-621 00 90

::

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00
Duni.se
(https://www.duni.se)Organisationsnummer: 556536-7488

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter
för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40
marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni
har cirka 2 500 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö
och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland.
Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet "DUNI". ISIN-kod
är SE0000616716.

Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att
offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4
februari 2019 klockan 16.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/duni-ab/r/valberedningen-i-duni-lamnar-foljand...
https://mb.cision.com/Main/295/2731711/985590.pdf

Författare Cision