Du är här

2018-02-09

DUNI: HÖGRE PRISER PÅ PAPPERSMASSA TYNGDE RESULTATET

STOCKHOLM (Direkt) Dunis operativa resultat under det fjärde kvartalet 2017
var något lägre än motsvarande period i fjol. Det berodde främst på kraftigt
stigande råmaterialpriser, främst på pappersmassa, som ännu inte i
tillräcklig omfattning kunnat kompenseras med prisjusteringar mot marknaden.

Det framgår av bokslutskommunikén.

Försäljningen under fjärde kvartalet var i nivå med fjärde kvartalet 2016,
rensat för förvärv.

Nettoskulden var vid utgången av kvartalet 855 miljoner kronor. Dunis
nettoskuld har under de senaste två åren ökat med cirka 280 miljoner kronor,
en konsekvens dels av förvärven av Terinex Siam och Sharp Serviettes, dels av
en hög investeringsnivå för att stärka koncernens produktions- och
logistikkapacitet.

"Detta till trots är den finansiella positionen fortsatt stark med en
nettoskuldskvot i relation till resultat före avskrivningar på 1,36 (1,20)",
skriver Duni.

Under 2017 totalt uppgick det opreativa resultatet till 491 miljoner (502),
med en marginal på 11,1 procent (11,8).

Under året har Duni gjort stora insatser för att stärka sin leveransförmåga.

"Den har dock påverkats negativt av kapacitetsbrist på logistikmarknaden i
framförallt Centraleuropa. Åtgärder för att säkerställa kapacitet och
leveransförmåga kommer därför att ha fortsatt hög prioritet under 2018",
skriver bolaget.

Följande är Dunis redovisning av och kommenterar om de olika affärsområdena.

I affärsområdet Table Top uppgick nettoomsättning till 641 miljoner kronor
(645) och det operativa resultatet blev 121 miljoner (125). Försäljningen har
varit relativt stabil på de flesta marknader, dock med viss minskning i
Storbritannien samt på några centraleuropeiska marknader, skriver bolaget.

Det något försämrade resultatet förklaras främst av de rekordhöga priserna på
pappersmassa. Genomförande av priskompensation mot marknaden är därför den
viktigaste åtgärden för affärsområdet under inledningen av det nya året,
skriver Duni.

I affärsområdet Meal Service ökade försäljningen till 179 miljoner kronor
(171) och det operativa resultat till 7 miljoner (6). Efter ett relativt
svagt tredje kvartal är affärsområdet nu tillbaka på sin tidigare
tillväxttakt, heter det. Det är glädjande att se att de marknadsinvesteringar
som genomfördes under andra halvåret 2016, och som tyngt affärsområdets
resultat under året, nu börjar ge utväxling på resultatet. Affärsområdets
tillväxt är främst hänförlig till det miljöanpassade sortimentet där
innovation och produktutveckling fortsatt är mycket viktigt.

Affärsområde Consumer minskade försäljningen till 317 miljoner kronor (331)
men ökade resultatet till 32 miljoner (28). En låg kostnadsnivå och en mer
gynnsam produktmix är de främsta orsakerna till det förbättrade resultatet.
Liksom affärsområde Table Top påverkades Consumer av de höga massapriserna.
Priskompensation mot marknaden är därför nu mycket högt prioriterat, skriver
Duni.

Affärsområde New Markets ökade sin omsättning till 96 miljoner kronor (73)
medan resultatet minskade till 7 miljoner kronor (10). Försäljningen ökade
främst till följd av förvärvet av Sharp Serviettes men den organiska
tillväxten har också varit god. Affärsområdet har under året genomfört flera
marknadsinvesteringar och organisationsförstärkningar som är förklaringen
till det minskade operativa resultatet under kvartalet. Under 2018 är
huvudfokus att fortsätta driva en stark tillväxt, heter det.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.