Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-18

DUNI: MASSAPRISER TYNGDE ÄVEN 3 KV, GENOMFÖR SPARÅTGÄRDER

STOCKHOLM (Direkt) Konsumentproduktföretaget Dunis resultat för det tredje
kvartalet tyngdes än en gång av de stigande kostnaderna för pappersmassa,
trots att försäljningen ökade med positiv organisk tillväxt.

Åtgärder sätts nu in för att stärka marginalrerna.

"Affärsområdena Table Top och Consumer har båda påverkats negativt av de höga
massapriserna i perioden. För New Markets har kostnader relaterade till en
omstrukturering av verksamheten i Singapore haft en inverkan på resultatet",
skriver vd Johan Sundelin i rapporten.

Duni redovisar en nettoomsättning på 1.190 miljoner kronor (1.082) för det
tredje kvartalet. Den organiska tillväxten uppgick till 0,8 procent.

Det operativa resultatet blev 107 miljoner kronor (123) med en operativ
rörelsemarginal på 9,0 procent (11,4). Bruttomarginalen uppgick till 25,9
procent (28,1).

För att råda bot på den fallande bruttomarginalen genomför Duni ett
trestegsprogram.

Hit räknas nya prishöjningar som beräknas få effekt under det första kvartalet
2019. Vidare inleds ett effektiviseringsprogram för att få ned de indirekta
kostnaderna.

"Programmet kommer bland annat innebära personalminskningar, som en följd av
detta även omstruktureringskostnader på cirka 30 miljoner kronor vilka i
huvudsak beräknas påverka det fjärde kvartalet", skriver Johan Sundelin.

Programmet, som väntas vara genomfört under andra halvåret 2019, beräknas leda
till årliga besparingar om cirka 30 miljoner kronor.

Därtill har Duni inlett "en större optimering av logistikflödet", som väntas
ge "signifikanta och positiva effekter" under 2019 och 2020.

"Ser vi framåt kommer Duni även i kvartal fyra att påverkas negativt av det
höga massapriset då våra aviserade prishöjningar börjar få effekt först under
det första kvartalet 2019, kommenterar Johan Sundelin om framtiden.

---------------------------------------
Michael Bernander +46 8 5191 7917

Nyhetsbyrån Direkt