Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

DUROC: Delårsrapport juli 2018-mars 2019

FÖRÄNDRINGSARBETET INOM INDUSTRIHANDEL HAR GIVIT RESULTAT

Tredje kvartalet januari-mars 2019

· Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 777,6 Mkr (653,2).
Organisk tillväxt uppgick till 9 procent.

· EBITDA ökade med 67 procent och uppgick till 43,5 Mkr (26,0)
· Justerad EBITDA[1] ökade med 33 procent till 40,5 Mkr (30,4),
motsvarande en justerad EBITDA-marginal[1] om 5,2 procent (4,7)

· Rörelseresultatet uppgick till 30,5 Mkr (14,6)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,5 Mkr
(47,5)

· Resultat efter skatt uppgick till 21,0 Mkr (10,6)
· Resultat per aktie före och efter utspädning 0,54 (0,27)
Under kvartalet har Duroc investerat 42 Mkr, motsvarande en ägarandel
om 10 procent i det engelska börsbolaget Carclo

Juli 2018-mars 2019

· Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 2 198,9 Mkr (1 736,6).
Organisk tillväxt uppgick till 9 procent.

· EBITDA ökade med 3 procent och uppgick till 105,7 Mkr (102,8)
· Justerad EBITDA[1] ökade med 33 procent till 102,7 Mkr (77,2),
motsvarande en justerad EBITDA-marginal[1] om 4,7 procent (4,4)

· Rörelseresultatet uppgick till 67,2 Mkr (68,4, varav 31 Mkr
hänförligt till negativ goodwill)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 39,4 Mkr
(34,2)

· Resultat efter skatt uppgick till 45,6 Mkr (80,9 varav 45 Mkr
hänförligt till negativ goodwill och positiva effekter från
uppskjuten skatt)

· Resultat per aktie före och efter utspädning 1,17 (2,08)
· Likvida medel uppgick till 164,3 Mkr (212,6) och koncernens
nettoskuld uppgick till 85,5 (51,1)

[image]

[1] Justerad för jämförelsestörande poster, avstämning av belopp finns
på sid 17

Duroc AB (publ)
Box 612, SE-182 16 Danderyd. Besök: Svärdvägen 5
Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31
Organisationsnummer: 556446-4286
Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag.
Med

djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en
ledande

position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt
till

utvecklingen. Koncernen omsätter ca 3 000 Mkr och har ca 850
medarbetare.

Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se
Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och
handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar
koncernens företag på en ledande position i sina respektive
branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen.

Koncernen omsätter ca 2 500 Mkr och har ca 800 medarbetare. Duroc är
noterat på Nasdaq Stockholm

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/duroc/r/delarsrapport-juli-2018-mars-2019,c28...
https://mb.cision.com/Main/998/2805111/1038525.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.