Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

DUROC: Delårsrapport juli 2019-mars 2020

EBITDA ÖKADE MED 45 PROCENT - STARKT KASSAFLÖDE

Tredje kvartalet januari-mars 2020

· Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 878,9 MSEK (777,6).
· Justerad EBITDA*, där positiva effekter från IFRS 16 samt andra
jämförelsestörande poster exkluderats, ökade med 45 procent och
uppgick till 58,5 MSEK (40,5), motsvarande en justerad
EBITDA*-marginal om 6,7 procent (5,2).

· Rörelseresultatet uppgick till 40,5 MSEK (30,5).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 83,5 MSEK
(26,5).

· Resultat efter skatt uppgick till 24,9 MSEK (21,0).
· Resultat per aktie uppgick till 0,64 (0,54).
· Cotting Group, som förvärvades 1 juli 2019 har konsoliderats i
koncernen från denna tidpunkt.

· Covid-19 påverkar för närvarande produktion och försäljning i
stora delar av koncernens verksamheter och förväntas dra ner
resultatet väsentligt i det fjärde kvartalet. Med stark kassa och låg
skuldsättningsgrad står Duroc rustat för att möta dessa
omständigheter.

Juli 2019-mars 2020

· Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 2 598,1 MSEK (2
198,9).

· Justerad EBITDA* ökade med 41 procent och uppgick till 144,7 MSEK
(102,7), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 5,6 procent
(4,7).

· Rörelseresultatet uppgick till 151,0 MSEK (67,2), inklusive 66,9
MSEK i upplösning av negativ goodwill från förvärvet av Cotting
Group.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 188,4 MSEK
(39,4).

· Resultat efter skatt uppgick till 117,2 MSEK (45,6).
· Resultat per aktie uppgick till 3,01 (1,17).
· I mars tecknade Duroc ett nytt finansieringsavtal. Därmed
centralfinansieras en merpart av koncernens krediter med en
långfristig bankfacilitet om ca 400 MSEK. Därtill finns låneutrymme i
dotterbolagen om ca 100 MSEK.

· Likvida medel uppgick per sista mars till 354,5 MSEK och
nettoskulden (exkl IFRS 16) till 205,9 MSEK.

[* ]Justerad för jämförelsestörande poster och effekter från IFRS 16.
Denna information är sådan som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra
enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014. Informationen
lämnades för offentliggörande den 8 maj 2020 kl 07:15.

För ytterligare information: John Häger, vd, tel +46 70 248 72 99.

Duroc AB

Box 612, SE-182 16 Danderyd. Besök: Svärdvägen 5
Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31
Organisationsnummer: 556446-4286

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag.
Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på
en stark position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc
aktivt till utvecklingen. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm
(kortnamn DURC). www.duroc.se. www.duroc.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/duroc/r/delarsrapport-juli-2019-mars-2020,c31...
https://mb.cision.com/Main/998/3106814/1244196.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.