Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-30

Dustin Group AB: Dustins kapitalmarknadsdag 2021

Dustin välkomnar idag investerare, analytiker och mediarepresentanter till en digital kapitalmarknadsdag. Bolaget ger en utförlig redogörelse över bolagets strategi, marknadsposition och finansiella utveckling, kompletterad med en mer detaljerad plan för den kommande femårsperioden. Bolagets hållbarhetsmål och finansiella mål är oförändrade.

Den övergripande ambitionen är att Dustin i linje med bolagets oförändrade finansiella mål och hållbarhetsmål (se nedan) ska fortsätta driva organisk tillväxt om 8 procent över en konjunkturcykel, kompletterad med förvärv, samt nå en justerad EBITA-marginal inom målintervallet 5-6 procent. Bolaget har som målsättning att via organisk och förvärvad tillväxt nå en nettoomsättning om cirka 40 miljarder kronor verksamhetsåret 2025/26.

Lönsamheten förväntas över tid främst att stärkas genom effektiviseringsåtgärder och stordriftsfördelar, ökad andel försäljning av egna märkesvaror, synergier relaterade till förvärvet av Centralpoint samt etablering av en återtagsverksamhet för renovering och återanvändning av använd hårdvara.

Hållbarhetsmål för 2030:

  • Att ha 0 klimatpåverkan genom hela värdekedjan
  • Att vara 100% cirkulära
  • Att ha genomfört 100 aktiviteter för att driva social jämlikhet genom hela värdekedjan

Finansiella mål och utdelningspolicy:

  • Tillväxt - Dustins mål är att över en konjunkturcykel uppnå en genomsnittlig årlig organisk tillväxt om 8 procent. Utöver detta avser Dustin att växa genom förvärv.
  • Marginal - Dustins mål är en justerad EBITA-marginal på mellan 5 och 6 procent.
  • Kapitalstruktur - Bolagets nettoskuldsmål är en multipel på 2,0-3,0 av justerad EBITDA för den senaste 12-månadersperioden. Dustins kapitalstruktur ska ge en hög grad av finansiell flexibilitet och möjliggöra förvärv.
  • Utdelningspolicy - Dustins utdelningsmål är 70 procent av nettovinsten.

-Vi har en stark och unik position i Norden och numera även i Benelux. Med den plan vi har satt fortsätter vi nu växa i Europa genom vår onlinemodell och vårt attraktiva erbjudande, säger Thomas Ekman VD och koncernchef för Dustin.

Kapitalmarknadsdagen äger rum digitalt idag den 30 november klockan 14.00-16.00 CET. För att delta i evenemanget, vänligen registrera dig via denna länk. (https://www.lyyti.fi/reg/Dustin_Capital_Markets_Day_3178) Talare kommer att vara VD och koncernchef; Thomas Ekman, CFO; Johan Karlsson, EVP HR & Sustainability; Martin Lindecrantz, COO Nordic; Alexandra Fürst, COO Benelux; Gijsbert Geerders, EVP Marketing & Communication; Stephanie Forsblom, EVP SMB Nordic; Rebecca Tallmark, EVP SMB Benelux; Morten Jakobi, EVP LCP Nordic; Michael Haagen Petersen, EVP LCP Benelux; Angelo Bul.

Presentationen publiceras på dustingroup.com kl 13:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se,070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Benelux. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning för deras behov.

Vi erbjuder cirka 280 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Omsättningen verksamhetsåret 2020/21 uppgick till cirka 15,9 miljarder kronor och drygt 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har cirka 2 400 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm.

Författare Cision