Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-29

DUSTIN: SJÖSÄTTER FÖRETRÄDESEMISSION OM 1.200 MLN KR, TK 75 KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) IT-återförsäljaren Dustin har beslutat att sjösätta den företrädesemissionen om cirka 1.200 miljoner kronor som föreslogs den 13 april tidigare i år i samband med att finansiera förvärvet av IT-återförsäljaren Central Point.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionserbjudandet ska vara högst 16,2 miljoner aktier och givet att emissionen fulltecknas tillförs bolaget cirka 1.212 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionslikviden ska användas för att återbetala en del av den brygglånefacilitet som tillhandahållits för förvärvet av Central Point.

Teckningskursen är satt till 75 kronor per aktie och representerar därmed en rabatt på 23 procent jämfört med onsdagens stängningskurs om 97:3 kronor. Tiden att teckna löper mellan 9 augusti 2021 till och med 23 augusti 2021.

Avstämningsdagen är 5 augusti och 3 augusti blir sista dagen för handel i Dustin-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.

Aktieägare i Dustin som är införda i aktieboken på stämningsdagen erhåller en teckningsrätt för varje innehavd aktie. Teckningsrätten berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid sex teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

"Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter", skriver bolaget.

Tilldelning ska då i första hand ske till de som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter.

Utspädningen för de som inte deltar i emissionen uppgår till cirka 14 procent, framgår det vidare.
Författare Direkt-SE