Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-23

Dyra råvaror gav förlust i Q2

Detta är en betald analys på uppdrag av utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

VA Automotive visar en förlust på 10 miljoner kronor för kvartal 2017, p.g.a. mycket höga råvarukostnader. En viss kompensation väntas mot slutet av året. Det kraftiga kursfallet i aktien gör att vi höjer till Köp (Öka).

VA Automotive består av en grupp underleverantörsföretag som främst riktar sig mot fordonsindustrin, där Volvo och Scania är viktiga kunder. VA Components står för cirka 55 procent av omsättningen, VA Tooling (tidigare Lidhs och Swepart Verktyg) med 40 procent samt ett ingenjörsföretag med cirka 5 procent av omsättningen.

En stor del av verksamheten i divisionen VA Components, som tillverkar plåtdetaljer till person- och lastvagnar härstammar från Autoliv Mekan som förvärvades 2012. Kundkretsen har breddats med flera andra fordonstillverkare. Förutom Fiat och Scania är exempelvis Nevs (elbilar) och TechRoi Fuel Systems (bränsletankar) kunder. Inom gruppen finns också en Hardmesch-teknik ger plåt ökad hållfasthet och lägre vikt, vilket är intressant för fordonsindustrin.

Att vara underleverantör till fordonsindustrin ger ofta goda volymer, medan lönsamheten brukar vara pressad. Att produktmixen har förändrats jämte stigande råvarupriser gav en förlust på 10 miljoner kronor under andra kvartalet 2017. Till det kommer ökade personalkostnader, avskrivningar med mera.  Men ledningen har redan identifierat besparingsåtgärder. En viss kompensation för de höga råvarupriserna bör också kunna erhållas mot slutet av 2017. I VA Component finns en potential i att fylla upp outnyttjad kapacitet i maskinparken, på cirka 30 - 50 procent på ett par års sikt.

Koncernen vill växa upp mot en miljard kronor i omsättning inom två till fyra år. Omkring hälften av detta väntas adderas via förvärv. Efter den svaga rapporten för andra kvartalet 2017 tvingas vi sänka vår prognos för 2017 till en mindre helårsförlust. Men vi ser fortfarande möjlighet till en normaliserad vinst motsvarande 45 öre per aktie för 2018.

Efter kursfallet är nu aktien lågt värderad. Bolaget är dessutom nästan skuldfritt. Vi höjer vår rekommendation till Köp (Öka) med riktkurs 3,3 kronor (3,7). 

Författare Bertil Nilsson