Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-19

Dyrare råvaror tyngde i kvartal 1

Detta är en betald analys på uppdrag av utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

VA Automotives omsättning växte med 18 procent under första kvartalet 2017, men resultat hölls tillbaka av råvaruprisökningar. Företaget börjar få kompensation för det från kvartal 2. Vi upprepar vårt Öka-råd i aktien.

VA Automotive består av en grupp underleve-rantörsföretag som främst riktar sig mot fordonsindustrin, där Volvo och Scania är viktiga kunder. VA Components står för cirka 55 procent av omsättningen, VA Tooling (tidigare Lidhs och Swepart Verktyg) med 40 procent samt ett ingenjörsföretag med cirka 5 procent av omsättningen.

En stor del av verksamheten i divisionen VA Components, som tillverkar plåtdetaljer till person- och lastvagnar härstammar från Autoliv Mekan som förvärvades 2012. Kundkretsen har breddats med flera andra fordonstillverkare.    Förutom Fiat och Scania är exempelvis Nevs (elbilar) och TechRoi Fuel Systems (bränsletankar) kunder. Inom gruppen finns också en Hardmesch-teknik som ger plåt ökad hållfasthet och därmed lägre vikt, vilket är intressant för fordonsindustrin.

Att vara underleverantör till fordons-industrin ger ofta goda volymer, medan lönsamheten brukar vara pressad. Detta syntes tydligt i första kvartalet 2017 då råvarukostnaderna ökade i stort sett lika mycket som omsättningen. Förhandlingar om kompensation pågår och bör ge vissa resultatförbättringar från andra kvartalet. I år bygger VA Automotive även upp sin organisation vilket ger en kostnadsökning. I VA Component finns en potential i att fylla upp outnyttjad kapacitet i maskin-parken, på cirka 30–50 procent.

Koncernen vill växa upp mot en miljard kronor i omsättning inom två till fyra år. Omkring hälften av detta väntas adderas via förvärv. Aktien är försiktigt värderad givet den stora hävstångseffekten i form av försäljning och möjlig ökad vinst. Dock handlas jämförbara bolag i sektorn till låga multiplar. Efter kvartal 1/2017-rapporten sänker vi våra vinstprognoser för 2017 och 2018 med 29 respektive 20 procent. Vår diskonterade kassaflödesmodell indikerar 3,7 kronor per aktie i riktkurs. (4,3) Vi behåller vårt Öka-råd.

Författare Bertil Nilsson