Du är här

2018-05-16

Eastnine AB (publ): Eastnine AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2018

Viktiga händelser under kvartalet:

· Substansvärdet (NAV) per aktie¹ var 109,6 SEK, eller 10,64 EUR, en
ökning motsvarande 0,7 % i kvartalet.

· Direktägda fastigheter ökade i värde med 0,8 % och
fastighetsfonder med 2,5 %, medan segmentet övriga minskade med 0,3
%.

· Förvärv av kommersiella fastigheterna Alojas Biroji och Alojas
Kvartals i Riga för en sammantagen kontant köpeskilling om 29,6 MEUR.

· Investering i EC Baltic Property Fund III om 3,5 MEUR.
· Avyttring av icke-kärninnehav för totalt 38,7 MEUR, omfattande
samtliga andelar i Komercijalna Banka Skopje och EC Eastern Europe
Small Cap Fund, samt merparten av innehavet i EC Global Frontier
Markets Fund.

· Det baltiska teamet stärktes med utnämningen av Julius Niedvaras
som ansvarig för Eastnine Lithuania.

· 577 944 aktier återköptes till ett snittpris på 86,45 SEK per
aktie, för sammanlagt 5,0 MEUR.

¹ Justerat för återköpta aktier

Viktiga händelser efter kvartalet:

· Årsstämman beslutade om en ordinarie utdelning på 2,10 SEK/aktie
med halvårsvisa utbetalningar om 1,05 SEK per tillfälle, samt om ett
långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för anställda.

· Stämman valde in Johan Ljungberg och Peter Wågström till styrelsen
för att ersätta Lars O Grönstedt och Göran Bronner som avböjde omval.
Liselotte Hjorth valdes till ny styrelseordförande.

· Inlösen av det resterande innehavet i EC Global Frontier Markets
Fund för 3,7 MEUR.

· Efter genomförd makulering av egna aktier som förvärvats i
tidigare återköpsprogram, har bolaget beslutat att fortsätta med
aktieåterköp. Ett nytt program inleds den 17 maj med återköp upp till
NAV/aktie till ett maxbelopp om 30 MSEK till och med den 30 juni
2018.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Lena Krauss, CFO, 073 988 44 66

Besök www.eastnine.se

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett
substansvärde på 238,1 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande
mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera
förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig förvaltare av
hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska
huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 maj
2018 kl. 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eastnine-ab--publ-/r/eastnine-ab-publicerar-de...
http://mb.cision.com/Main/13001/2521469/841802.pdf
http://mb.cision.com/Public/13001/2521469/a3fee48e33c180b4.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.