Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-18

Eastnine AB (publ): Eastnine: Nytt återköpsmandat mellan 1 januari och 31 mars 2019

Såsom tidigare meddelats, har styrelsen i Eastnine AB (publ) beslutat
att genomföra återköp i enlighet med det mandat som erhölls av
årsstämman den 24 april 2018, varvid återköp får göras av en bank
eller värdepappersinstitut för bolagets räkning, så länge bolagets
aktie handlas till en rabatt mot sitt senast publicerade
substansvärde per aktie i EUR. Syftet med återköpen är att sätta ned
bolagets aktiekapital.

Under perioden från den 1 januari 2019 till den 31 mars 2019 kommer
Eastnine att genomföra återköp i enlighet med safe
harbour-bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning
(596/2014/EU) om marknadsmissbruk och Kommissionens delegerade
förordning (EU) 2016/1052 ("MAR"), vilket innebär att återköpen
förvaltas av ett kreditinstitut som fattar diskretionära
handelsbeslut inom ramen för följande villkor:

- Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR:s safe harbour-bestämmelser.

- Förvärv får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

- Bolaget får inte vid någon tid inneha mer än 10 procent av bolagets aktier.

- Återköp får göras för maximalt 50 MSEK under perioden.

- Återköp får inte göras till ett högre pris än det som motsvarar bolagets senast publicerade substansvärde per aktie i EUR, översatt till SEK[1].

- Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Den 17 december 2018 ägde Bolaget 826 159 egna aktier. Det totala
antalet aktier och röster i Eastnine uppgår till 22 370 261.

Styrelsen ämnar föreslå att aktiekapitalet i Eastnine sätts ned genom
indragning av de aktier som har återköpts under detta program, vilket
kan ske vid en extra bolagsstämma eller senast vid årsstämman 2019.

För mer information kontakta Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett
substansvärde på 232,4 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande
mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera
förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig förvaltare av
hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska
huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap,
sektor Real Estate.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 december 2018 kl. 13:00 CET.

----------------------------------------------------------------------

[1] Enligt den SEK/EUR-kurs som visas på Bloomberg som föregående dags
CLOSE.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eastnine-ab--publ-/r/eastnine--nytt-aterkopsma...
https://mb.cision.com/Main/13001/2703149/965232.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.