Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-18

Eastnine AB (publ): Eastnines fastighet erhåller BREEAM Outstanding-certifiering

Eastnines fastighet S7-1 i Vilnius har erhållit miljöcertifieringen Outstanding enligt BREEAM In-Use. S7-1 blir därmed den andra byggnaden i Baltikum att uppnå högsta nivån inom BREEAM.

BREEAM In-Use certifiering används på befintliga byggnader, till skillnad från New Construction som avser byggnader som precis färdigställts. BREEAM In-Use är en miljöbedömningsmetod som gör det möjligt för fastighetsinvesterare, ägare och förvaltare att fastställa och driva hållbara förbättringar av sina byggnaders driftsprestanda. Den ger jämförelse av och garantier för hållbarhet avseende alla byggnadstyper. Betyget för S7-1 avser bedömning av fastighetens prestanda. Certifieringen gäller i tre år fram till oktober 2024. När fastigheten färdigställdes 2017 erhöll den certifieringen BREEAM New Construction Excellent. Det finns för närvarande bara en ytterligare byggnad i Baltikum med certifieringen BREEAM In-Use Outstanding.

"Att en av Eastnines fastigheter erhållit BREEAM Outstanding är ännu signal på hur seriöst vi ser på vårt hållbarhetsarbete. Fastigheterna ska inte bara hålla en hög hållbarhetsnivå vid färdigställande, det är minst lika viktigt att kunna certifiera tidigare ej certifierade fastigheter eller att förbättra befintliga certifieringsnivåer", säger Kestutis Sasnauskas, Eastnines vd.

S7-1, som förvärvades av Eastnine 2019, ingår i en grupp av fyra S7-fastigheter, varav Eastnine äger de tre första. Byggnaden inrymmer drygt 12 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på sex våningar. Vid byggnationen har bland annat eftersträvats att ge varje arbetsplats så mycket naturligt ljus som möjligt. En annan grundtes har varit att den anställde är viktigare än arbetsplatsen. S7-1 får mycket höga betyg för merparten av kategorierna däribland: hälsa och välmående, energi samt resursutnyttjande. Danske Bank hyr hela fastigheten.

Eastnine AB (publ)

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, vd, 08-505 97 700
Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, 070-224 29 35
Lilia Kouzmina, Hållbarhetschef, 070-601 72 55

Besök www.eastnine.com

Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med fastighetsvärde om 415 MEUR och ett långsiktigt substansvärde om 330 MEUR per 30 juni 2021. Bolagets vision är att skapa och tillhandahålla de bästa mötesplatserna där idéer kan flöda, människor kan mötas och framgångsrik affärsverksamhet kan utvecklas. Eastnines affärsidé är att vara den ledande, långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontors- och logistiklokaler i förstklassiga lägen i Baltikum. Eastnines aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.

Författare Cision